AKTUALNOŚCI


DYPLOM "POWIAT MYŚLIBORSKI" 

HONOROWY PATRONAT STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO
 
* DYPLOM „POWIAT MYŚLIBORSKI” (pl, eng)                                                                                                  
                                                                                               AKTUALNOŚCI                                                                                                     

Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczecinie
BANK BGŻ Paribas S.A.
Nr 95 2030 0045 1110 0000 0409 1310
                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       

Wszystkim Kolegom Krótkofalowcom, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
 i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku ŚP Bronisława Lawrientif SP1RWU,  pragnę wyrazić serdeczne podziękowania, wdzięczność i szacunek. 
Barbara SP1RWR z Rodziną.

                                                                                                                                                                                                                                  
 
     
 
 
         BRONEK SP1RWU SK

W dniu dzisiejszym (13 września 2017 r) do krainy wiecznych Dx-ów odszedł Bronisław Lawrientif SP1RWU - wieloletni Prezes Klubu SP1KZO w Lipianach, organizator  Pikników Eterowych w Lipianach, czlonek honorowy klubu SP1PMY.
Bronka zawsze można było zawołać na 145.550 MHz. Zawsze się zgłaszał, służył radą i pomocą.
Będzie nam Go brakowało!
Cześć Jego Pamięci!

Z ogromnym bólem przyjęliśmy widomość o śmierci Bronka SP1RWU. 
Tak niedawno był z nami na Zlocie "Pszczelnik 2017", odwiedzał nas w klubie. 
Razem snuliśmy plany na przyszłość, których niestety już razem nie zrealizujemy.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia - koledzy z Klubu SP1PMY

POGRZEB BRONKA ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 16.09.2017 R. O GODZ. 12.00 
NA CMENTARZU W LIPIANACH
 
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

Naszemu Koledze Kazimierzowi SQ1SOB i Jego Rodzinie szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Syna Sebastiana  Sobkowskiego składają koledzy z Myśliborskiego Klubu Łączności SP1PMY

Myślibórz 26.08.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       

SN75PW

Siedemdziesiąt pięć lat mięło odkąd na murach Warszawy pojawił się po raz pierwszy graficzny znak: POLSKA WALCZĄCA. Postanowiliśmy przypomnieć to wydarzenie pracując w sierpniu pod znakiem SN75PW.

Czesław Michalski  we wspomnieniach WOJNA WARSZAWSKO-NIEMIECKA (wyd. 1971 r.) pisał: "Kotwicę  zaprojektowano w jednym z żeńskich zespołów harcerskich. Autorką pomysłu była podobno Anna Smoleńska, w każdym razie ona przesłała Kotwicę na konkurs, o czym zresztą dowiedziałem się dopiero w kilka miesięcy później".
Anna Smoleńska, ps. "Hanka" [ur. w 1920, aresztowana w 1942, zmarła w Auschwitz 19 marca 1943], to jedna z najpiękniejszych postaci polskiego harcerstwa lat okupacji. W konspiracji uczestniczyła w akcjach Małego Sabotażu "Wawra", opiekowała się rodzinami aresztowanych i dostarczała im grypsy z Pawiaka, była łączniczką sekretarza redakcji "Biuletynu Informacyjnego" Marii Straszewskiej. W tekście z 1947 poświęconym Smoleńskiej Straszewska pisała:

"Hanka dużo czytała. Zdolna, bardzo inteligentna miała wielostronne zamiłowania i zainteresowania. (...) brała udział w konkursie na znak Polski Walczącej, w którym pierwsze miejsce zajął zastęp harcerek z Żoliborza". Smoleńska należała do Hufca Ochota.

 

Aleksander Kamiński pisał:

"Już od miesiąca na murach Warszawy rysowany jest znak kotwicy. (...) Pewna ilość napisów objaśnia, że znak kotwicy jest znakiem Polski Walczącej. (...) Co dzień ścierany z murów pojawia się na tych murach na nowo, rysowany przez nieznane tysiące rąk. (...) Nie umiemy wytłumaczyć popularności tego znaku. Być może działa tu chęć pokazania wrogowi, że mimo wszystko – nie złamał naszego ducha, że jesteśmy, że czekamy tylko na dogodną chwilę. Może na wyobraźnię rysowników działa symbolika kotwicy – znaku nadziei oraz niezawodności? A może tylko przekorna chęć zagłuszenia wrogiej swastyki – własnym, polskim znakiem? Tak czy inaczej – znak kotwicy opanował stolicę i jest prawdopodobnem, że rozpowszechni się po całym kraju. Niech idzie w świat! Niech niepokoi wroga, niech świadczy – że Polska Walcząca żyje i czuwa".

                                                                                                   AKTUALNOŚCI                                                                                                       


XX MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LATARNIANY
 
   
W dniach 19 - 21 sierpnia 2017 roku koledzy: Miroslaw SQ1SNU, Czesław SP3HLM i Janusz SP1TMN z okazji XX Międzynarodowego Weekendu Latarnianego rozstawili radi
ostację 3Z0LH pod latarnią morską w Świnoujściu (POL 0019) skąd pracują głównie na cw na pasmach 80, 40 i 30 m.
Radiostację, oraz samochód klubu SP1PMY odwiedzają gosci, którzy próbują swoich sił w nadawaniu lewą nogą OLF, oraz poznają tajniki krótkofalarstwa.
                                                                                                                                                                               

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       

SP2017TSR Z MYŚLIBORZA
 
W dniach 01 - 10 sierpnia 2017 r nasz klub  pracował w aktywności "THE TALL SHIPS RACES SZCZECIN 2017 W ETERZE" pod znakiem SP2017TSR

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       

SN84LOT Z PSZCZELNIKA

  

  16 lipca 2017 r samochód Myśliborskiego Klubu Łączności stanął pod pomnikiem Lotników Litewskich w Pszczelniku, gdzie 17 lipca 1933 r spadł samolot pilotowany przez Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa. Mariusz SQ1TAW, Mirek SQ1SNU i Grzegorz SO1AAG rozlozyli antenę W3DZZ i zaczęli robić łączności na 40 m. W między czasie pod pomnikiem zacząło zbierać się coraz więcej osób.
O godzinie 12.00 rozpoczęły sie oficjalne uroczystości związane z tragiczną śmiercią lotników. W tym czasie radiostacja SN84LOT na pewien czas zamilkła. Bronius LY5O zajął dla nas częsrtotliwość i cierpliwie czekał aż znowu pojawimy się w eterze. 
Z pod pomnika pracowalismy do godziny 14.00 lokalnego czasu. Wszystkim naszym korespondentom dziekujemy za QSO. SN84LOT będzie słyszany na pasmach amatorskich do końca lipca.

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       


                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                        
V ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW "PSZCZELNIK 2017"
PRZESZEDŁ DO HISTORII

    Po raz piąty Myśliborski Klub Łączności SP1PMY organizował "Pszczelni 2017" - spotkanie pasjonatów krótkofalarstwa będące formą upamiętnienia historycznego przelotu przelotu przez Atlantyk małego samolotu z dwoma litewskimi pilotami: Steponasem Dariusem i Stasysem Girenasem, który zakończył sie tragicznie 17 lipca 1933 r. nieopodal Myśliborza w lesie pszczelnickim.

    Na zlot zarejestrowało sie ponad 100 osób, a ostatecznie przybyło i uczestniczyło w mysliborskim spotkaniu 130.
 
    
W trakcie ceremonii otwarcia Pani Katarzyna Królak Sekretarz Gminy Myślibórz, na ręce przezesa klubu Stefana SP1JJY przekazała "bon" wartości 1000 zlotych na zakup kratownicy, która będzie zamontowana na dachu budynku z  siedzibą klubu.
    Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz ZG PZK przekazał dla Piotra Sobolewskiego Burmistrza Myśliborza grawerton z podziękowaniem za dlugoletnie i wyjatkowo skuteczne wspieranie działalności krótkofalowców z gminy Myślibórz. Również dyplomem podziękowano Pani Sekretarz, która czynnie uczestniczyła w pozyskaniu samochodu dla klubu SP1PMY, oraz aktywnie wspiera przedsięwzięcia klubowiczów.
Prezes ZOT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN wręczył także dyplomy dla Eugeniusza Sobczaka SP1BBV za efektywną pomoc w kontaktach pomiędzy ZOT PZK a Urzędem Morskim w Szczecinie i dla Weroniki Kuchowicz SQ1KSL Sołtysa Krześnicy za propagowanie krótkofalarstwa w lokalnym środowisku oraz za wielkie zaangażowanie w rozbudzaniu zamiłowania pasji krótkofalarskiej wśród dzieci i młodzieży.
    
 
  Nowością było stoisko DKMS, czyli Dawców Komorek Macierzystych i Szpiku na ktorym prym wiodła Jolanta Chruściewicz HF1YL, która udzielała informacji i rejestrowała potencjalnych dawców.  Koledzy Tadeusz SP1RKR oraz Adam SQ1PSL prowadzili konkurs odbioru telegrafii Rufz XP. Tutaj bezkonkurencyjnym okazał się Czesław SP3HLM, który zajął pierwsze miejsce. Drugie i trzecie miejsca zajęli Albinas LY2MM i Bronius LY5O.
W konkursie wiedzy o krótkofalarstwie i historii Mysliborza bezapelacyjnie zwyciężył Andrzej SP1WSR.
    Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu uczyli udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Później zmierzyli się z reprezentacją krótkofalowców w konkurencji przeciągania liny. Walka składała się z trzech prób.
Pierwszą wygrali krótkofalowcy, drugą strażacy. W trzecim podejściu lepszymi okazali się zlotowicze i oni wygrali konkurs 2:1.
Lech SP3JML przygotował mini zawody "Łowy na Lisa". które wygrał Kornel SP1-14078
Każdy mógł wziąć udział w jakimś konkursie  i wygrać nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Myslibórz. Niewatpliwą nowością było to, że zwycięzcy niektórych konkursów mogli wybrać sobie nagrodę na stoisku  Leszka SP1BKS, który wystawił wszystko to, co krótkofalowcówi jest potrzebne do uprawiania swego hobby. Te nagrody ufundował Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK oraz organizator zlotu, czyli Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY.
    Interesujacą prezentację  p.t. 10 lat sktywności grupy 3Z0LH ze świateł nawigacyjnych toru wodnego Szczecin - Świnoujście przedstawił Waldek SP1DPA. Również o pracy z latarnii morskich opowiadał Bronius LY5O.
   Ryszard SP1MVS  demonstrowal skuteczność anteny END FED i zdradzał tajniki jej budowy, a Rafał SP1Z pokazywał i demonstrował działanie anteny magnetycznej.
    Po południu zapłonęło ognisko. Przy dźwiękach gitary toczyły sie długie, nie tylko krótkofalarskie rozmowy i opowieści, 
    Z kronikarskiego obowiązku musze zaznaczyć, że przepyszną grochówką, szaszłykami i kiełbasą z grilla raczył nas Pan Bogdan Gątarek. Nagłośnienie przygotował kolega Dawid SQ1KAR, a Jan Sawicki przy nieznaczynym udziale Stefana SP1JJY prowadził zlot i czuwał nad realizacją programu.
    W imieniu organizatorów zlotu szczególne podziękowania kieruję do niezawodnego Zenka SQ3KNG, który przygotowany na każdą ewentualność  nie szczędził sił, narzędzi i pomocy przy rozbijaniu i ratowniu namiotów (gdy porządnie dmuchnęło), wieszaniu anten, a po zakończeniu zlotu czynnie pomagał w uprzątnięciu terenu.

  Na zdjęciu: Koleżanki i Koledzy, którzy zdążyli   na otwarcie V Zlotu "Pszczelnik 2017"
Tekst i foto: sp1jjy

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                        
V ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW "PSZCZELNIK 2017"
SN84LOT
 
Zapraszamy 1 lipca 2017 r. do Myśliborza na V ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW "PSZCZELNIK 2017" .
Tradycyjnie Zlot odbędzie się na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów (dojazd od ulicy Północnej).

OFICJALNE OTWARCIE ZLOTU 1.07.2017 r. godz. 10.00

W programie między innymi:
- stoisko DKMS, czyli zostań Dawcą Komórek Macierzystych i Szpiku;
„Aktywności stacji 3Z0LH i 3Z1BLH ze świateł nawigacyjnych toru wodnego Szczecin-Świnoujście” - prezentacja przygotowana przez Kolegę Sławka SP1DOZ;
pokaz działania anteny END FED, oraz analizator SWR na Arduino wg SP3NYR – Ryszard SP1MVS
- anteny i rózne akcesoria - stoisko SP1BKS;
- konkurs RufzXP - przygotowany przez Tadeusza SP1RKR
- pokazy, konkursy(np. wiedzy o krotkofalarstwie, dx-owy itp);
- grochówka i catering (grill, napoje)
- ognisko


1 lipca 2017 r. zacznie pracę radiostacja zlotowa SN84LOT (QRV w trakcie zlotu - 145.550 MHz), która swoim znakiem upamiętnia 84 rocznicę przelotu Stasysa Girenasa i Steponasa Dariusa, samolotem Lituanica” przez Atlantyk. Stacja będzie pracowała przez cały miesiąc. ZAPOWIEDZIELI SWÓJ PRZYJAZD NA ZLOT
(kolejność według zgłoszeń, oddzielnie imiona osób bez znaków)

DB4BW DM2CNE  DM4IE  HF1YL  LY2MM  LY5O  SO1AAD  SO1X  SP114052  SP114078 
SP1ALI  SP1BBV  SP1BER  SP1BKS  SP1CGT  SP1DPA  SP1EG  SP1FMW  SP1HN  SP1IVL 
SP1JJY  SP1JT  SP1KAR  SP1MH  SP1MVJ  SP1MVS  SP1MWP  SP1ODY  SP1RKR  SP1RWR 
SP1RWU  SP1TMB  SP1TMN  SP1WSR  SP1WWS  SP1XM  SP1XNL  SP1Z  SP2JMR  SP3CAI 
SP3CMV  SP3FPW  SP3GVX  SP3HLM  SP3JML  SP3LDY  SP3NYF  SP3SBY  SP3WWA  SP3WWV 
SQ1BHH  SQ1BHK  SQ1GQN  SQ1KUG  SQ1NXO  SQ1NXW  SQ1PRL  SQ1PSD  SQ1PSL  SQ1SMB 
SQ1SNU  SQ1SOB  SQ1TAW  SQ3DWF  SQ3JPV  SQ3K  SQ3KKV  SQ3KNG  SQ3KNH  SQ3KRD 
SQ3KRS  SQ3LVC  SQ3ODU  SQ3ODX  SQ3PMX  SQ3REA  SQ3XBC  SP1AKU  SQ1OOS  SQ6KXW 
SQ1KSM  SQ1KSL  SQ1BSY  SP3FLR  SP3CUT  SQ1FYW  SP1MGM  SP3NYR  DL3JFP  SQ1PIN 
SP1VDV  SQ3ODV  SQ1FYU  SP3FMZ  SQ1LZU  SQ1OOZ  SP1D  SQ1FYQ     
Monika   Grzegorz  Daria  Kasia  Mateusz  Krzysztof  Jacob  Stasiu  Klaudia  Aleks 
Daniel  Krystyna  Eliza  Anna  Izabela  Damian  Andrzej  Jacek  Beata  Piotr 
Kornel                   


                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       
 
DZIEŃ DZIECKA
 
3 czerwca b.r. postawiliśmy nasz samochód klubowy z radiostacją SN0DMY na przystani MKS "Szkuner" w Myśliborzu, gdzie z okazji Dnia Dziecka żeglarski klub zorganizował Dzień Białych Żagli. Nasz samochód był oblegany przez dzieci. Największe wzięcie miał  klucz telegraficzny do nadawania lewą nogą. Kazik SQ1SOB i Mirek SQ1SNU nie nadążali z wypisywaniem certfikatów QLF. Stefan SP1JJY z przyszłytmi krótkofalowcami robił łączności w pasmie 40 m i tłumaczył, co to jest i na czym polega krótkofalarstwo. 
                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       


DNI MYŚLIBORZA - SN0DMY
W okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r. pracujemy pod znakiem SN0DMY - DNI MYŚLIBORZA. Zapraszamy do łączności.

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                    


Z końcem maja 2017 r. Mysliborski Klub Łączności pojawi się w eterze pod dwoma znakami okolicznościowymi: SN75PW  dla upamiętnienia 75 rocznicy pojawienia się na murach warszawy znaku "Polska Walcząca". Pod tym znakiem będziemy pracować również w sierpniu. Drugim znakiem  to SN16MPS, czyli XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców. Zapraszamy do zrobienia z nami łączności.


                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       

 
SN0LT 
 
 4 kwietnia 2017 radiostacja naszego Klubu zaczela nadawać pod znakiem okolicznościowym SN0LT dla upamietnienia 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polskiego Żeglarza - Leonida Teligi (28.05.1917 r.). Leonid Teliga związany jest z mysliborskim żeglarstwem. Tutaj, każdego roku, nad Jeziorem Mysliborskim odbywaja się Regaty o Puchar Leonida Teligi. Leonid Teliga jest również patronem Szkoły Podstawowej nr 3 Myśliborzu.

Zapraszamy do łączności.                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       
PRACE (NIE)KRÓTKOFALARSKIE
 
 
   
Od ubiegłego roku jakoś  nie możemy ruszyć pełną parą. Zmieniliśmy siedzibę i do dzisiaj trwa przeprowadzka. Od jakiegoś czasu prowizoryczne anteny wiszą nad dachem budynku przy ul. spokojnej 22 w Myśliborzu, ale to jeszcze nie to. W dniu dzisiejszym (5.04.2017) próbowaliśmy przewieźć resztę gratów ze starej siedziby na nowe miejsce... Jeszcze kilka rzeczy zostało na nastepna wyprawę. 
W między czasie Arek SP1AKU ze swoją XYL - "dyrektorką" przedsięwzięcia, zaczęli mozolną pracę składania i skręcania elementów (a jest ich chyba z 500), z których mają powstać półki do wszystkich pomieszczeń klubowych. Waldek SQ3PMX zobowiązał się do doprowadzenia do porządku toalety, która, pomimo, że jest używana również przez innych użytkowników, nie bardzo zachęcała do skorzystania z niej. Wcześniej Kazik SQ1SOB "walczył" z umywalką w tej toalecie. Teraz toaleta jest świerza, czysta - jak nowa! Czeka nas jeszcze parę prac na dachu i... zaczynamy, w oddali widzieć przystanek: "OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY KLUBU", gdyż na razie nie byliśmy przygotowani na przyjmowanie gości.
    Muszę nadmienić, że w eterze już nas było słychać z okazji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy (SN1WOSP). Teraz zaczynamy pracę z okazji 100 rocznicy urodziny Wielkiego Żeglarza Leonida Teligi (SN0LT). W planie są następne znaki okolicznościowe: SN0PMY, SN75PW, SN84LOT i inne, ale o nich wkrótce. 
 
                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       
WIOSENNE PRZYGOTOWANIA

Przyszła wiosna. Najwyższy czas przejrzeć sprzęt do pracy w terenie. Samochód przeszedł już przegląd techniczny. Teraz nadszedł czas na przejrzenie i założenie instalacji zasilającej radiotelefony na 2 m i radiostację KF. Do tego przygotowujemy instalacje antenowe, na których będzie mozna pracować z terenu. Od soboty 25 marca 2017 zajmuja się tym problemem Mariusz SQ1TAW z Mirkiem SQ1SNU. W niedzielę po raz pierwszy sprawdziliśmy pneumatycznie wysuwany maszt, na którym będzie unoszona antena na 2 m i do którego będą podwieszane anteny Inverted V. Na filmie (autorstwa SQ1TAW) pierwszy raz - maszt w górę!

Film z YouTube


 
                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                       
 
NOWA SIEDZIBA KLUBU SP1PMY
    Wreszcie zainstalowalismy anteny na dachu budynku przy ul. Spokojnej 22 gdzie mieści się nowa siedziba Klubu.
Na zdjęciu z prawej, przed głównym wejściem do klubu stoi samochód Mercedes MB100, którym niebawem wyruszymy na wyprawy radiowe.

                                                                                                  AKTUALNOŚCI                                                                                                      
 
SN1WOSP
 

Film z YouTube


Sztab WOŚP Myślibórz - SN1WOSP zaprasza do łączności z okazj.mp4


W dniu 15 stycznia 2017 r. radiostacja SN1WOSP została zainstalowana w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myśliborzu. 
W przedsięwzięcie zaangażowali się Mirosław SQ1SNU, Mariusz SQ1TAW, Kazimierz SQ1SOB i Borys SO1X. Później dołączył Stefan SP1JJY.

Na filmie łączność prowadzona przez Kornela SP1-14078, wolontariusza WOŚP.Na filmie widać Borysa SO1X logujacego łaczności i Kazika SQ1SOB przeprowadzającego łączność.
W Sztabie WOŚP w Myśliborzu. 
Na radiostacji SN1WOSP pracuje wolontariuszka Aleksandra Myka uczennica pierwszej kalsy gimnazjum.

 

Klub SP1PMY otrzymał pozwolenie radiowe na udział w Wielkiej Orkiestrze Światecznej Pomocy i już pracuje pod znakiem SN1WOSP.
Znak będzie aktywny do 31 stycznia 2017 r. 
Zapraszamy do łączności.


                                                                                                  AKTUALNOŚCI