Klub Krótkofalowców PZK w Chojnie
Jagiellońska 2
74-500 CHOJNA

sp1kze@wp.pl

W związku z panującą pandemią, spotkania członków klubu w każdy wtorek godz. 1900  na częstotliwości 145.575 MHz.

LOKATOR: JO72FW
QRG: 145,550 MHz

Dyplom „Powiat Gryfiński”

Dyplom ma na celu przybliżenie wiedzy i walorów turystycznych Powiatu Gryfińskiego, popularyzacja regionu wśród krótkofalowców polskich i zagranicznych.

Patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Gryfińskiego, a wydaje Klub Krótkofalowców PZK w Chojnie SP1KZE.

Czas wydawania dyplomu: dyplom stały, wydawany bezterminowo. 

Wykaz stacji które zdobyły dyplom oraz więcej informacji:

                          ~  ~  N E W S  ~  ~  ~                       

TeleGRAMY - Klub SP1KZ FERIE ZIMOWEWcześniejsze wydarzenia znajdziesz na podstronie -Archiwum