O projekcie


We wrześniu 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie rozpoczęła realizację projektu matematyczno – przyrodniczego Comenius– „Wypożyczyliśmy Ziemię od naszych dzieci”. Jest to już czwarte takie przedsięwzięcie. Obecny projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000 euro.

W projekcie biorą udział szkoły podstawowe z 6 krajów Europy: Polski, Słowacji, Danii, Turcji, Holandii i Włoch.
Pomysłodawcą i koordynatorem całego projektu oraz jego realizacji w szkole jest nauczycielka matematyki - Bożena Koronowicz.


G
łówną ideą projektu jest przygotowanie uczniów do praktycznego podejmowania decyzji i uczenia sposobów zachowań promujących jakość środowiska oraz r
ozpowszechnianie innowacyjnego podejścia w procesie zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie, myślenie analityczne, syntezę, wyciąganie samodzielnych wniosków i ewaluację.          Praca nad projektem odbywa się na platformie Moodle przygotowanej przez dyrektora szkoły Krystynę Górecką.

Uczniowie wezmą udział w grze edukacyjnej „Ciekawe zakątki Europy” przygotowaną przez nauczycieli ze szkół partnerskich. Z platformy e-learningowej uczniowie będą pobierali zadania a następnie prezentowali swoje rozwiązania. Nagrodą dla zwycięzców będzie udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych w Tatrach Polskich i Słowackich. które staną się dla nich jednocześnie przygodą i lekarstwem, zabawą i pracą oraz wysiłkiem i relaksem stymulującym rozwój różnorodnych zainteresowań artystycznych, sportowych i naukowych.

Podczas trwania projektu nauczyciele będą składać wizyty w krajach partnerskich. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pomogą im w ciekawym planowaniu lekcji matematyki i przyrody z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno - komunikacyjnej. Będą uczyć się wzajemnie od siebie wymieniając doświadczenia i najlepsze praktyki.

Zakończenie projektu nastąpi w sierpniu 2014 roku.

Podstrony (1): Szkoły partnerskie