Linky

 

Klub chovateľov svätobernardských psov Slovensko     http://www.bernardin.sk

WUSB 2007  http://www.wusb2007.bernardin.sk

CHS "St.Fellix King´" http://stfellix.googlepages.com

CHS "z Rubaničiek" http://www.bernardingbely.sk/

CHS " od Sliačanky" http://www.odsliacanky.bernardin.sk/

CHS "spod Pajštúna"  http://www.cyndie.estranky.cz/

CHS "Lenkin dvor" http://www.lenkindvor.bernardin.sk/

CHS "Matlomon" http://www.bernardin.info