ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Външно оценяване  2013/2014 г.


           IV клас

предметдата
Български език и литература7 май
Математика8 май
Човекът и природата12 май
Човекът и обществото13 май

                                 VII клас

предметдата
Български език и литература21май
Математика23май
КОО "Обществени науки, гражданско възпитание и религия"26май
Чужди езици27май
КОО "Природни науки и екология"28май

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV и VII клас през учебната 2012/2013 г.
 
       
4. клас     7. клас
Български език и литература, 7 май 2014 г.     Български език и литература, 21 май 2014 г.
Математика, 8 май 2014 г.     Математика, 23 май 2014 г.
Човекът и природата, 12 май 2014 г.     КОО „Природни науки и екология”, 28 май 2014 г. 
Човекът и обществото, 13 май 2014 год.     KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия" 26 май 2014 г.
       
      Английски език-  27 май 2014 г.
      Немски език
      Френски език
      Испански език
      Италиански език
      Руски език
 

 


 
 
 

ПРИМЕРEН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2011/2012 година


ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания"

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за 7. клас по български език и литература и по математика за 7. клас за учебната 2009/2010 г.


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV и VII клас през учебната 2011/2012 г.
 
 
 
СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ
на резултатите от тестовете за външно оценяване
в ІV клас към шестобалната система на оценяване
     
4. клас     7. клас
Български език и литература     Български език и литература
Математика     Математика, 23 май 2012 г.
Математика
, 28 май 2012 г.
Човекът и природата     КОО „Природни науки и екология”
Човекът и обществото     КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"
       
      Английски език
      Немски език
      Френски език
      Испански език
      Италиански език
      Руски език 
 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV и VII клас през учебната 2010/2011 г.
 
4. клас     7. клас
БЕЛ     Български език и литература, 27 май 2011 г.
Математика     Математика, 30 май 2011 г.
Човекът и природата     КОО „Природни науки и екология”
Човекът и обществото     КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”
       
      Английски език
      Испански език
      Италиански език
      Немски език
      Руски език
      Френски език
 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV, V, VI и VII клас през учебната 2009/2010 г.
 
4. клас   5. клас   6. клас   7. клас
БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ
Математика   Математика   Математика   Математика
Човекът и природата   Човекът и природата   Човекът и природата   КОО "Природни науки и екология"
Човекът и обществото   История и цивилизация   История и цивилизаця   КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"
    География и икономика   География и икономика    
    Английски език   Английски език   Английски език
    Испански език   Испански език   Испански език
    Италиански език   Италиански език   Италиански език
    Немски език   Немски език   Немски език
    Руски език   Руски език   Руски език
    Френски език   Френски език   Френски език
 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV, V и VI клас през учебната 2008/2009 г.
 
4. клас   5. клас   6. клас
БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ
Математика   Математика   Математика
Човекът и природата   Човекът и природата   Човекът и природата
Човекът и обществото   География   География
    История   История
    Английски език   Английски език
    Немски език   Немски език
    Френски език   Френски език
    Руски език   Руски език
    Испански език   Испански език
    Италиански език   Италиански език
 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV И V КЛАС през учебната 2007/2008 г.
ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ IV КЛАС през учебната 2006/2007 г.
4. клас   5. клас
Български език и литература   Български език и литература
Математика   Математика
Човекът и природата   Човекът и природата
Човекът и обществото   История и цивилизация
    География и икономика
    Английски език
    Немски език
    Френски език
    Руски език
    Испански език
    Италиански език
4. клас
Български език и литература
Математика
Човекът и обществото
Човекът и природата
 
 
 
 
 
Подстраници (1): ВАКАНЦИИ
Comments