НАЧАЛО

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Първомай е едно от най-големите, престижни и предпочитани училища в община Петрич. В него се обучават 378 ученици, разпределени в 19 паралелки. За обучението и възпитанието на учениците се грижат 35 високо квалифицирани преподаватели.

ГОРДОСТ И ПРИВИЛЕГИЯ  Е  ДА СИ УЧЕНИК  

В   СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ,

С. ПЪРВОМАЙ
Съобщение

Уведомяваме Ви, че за учебната 2023/2024 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Първомай ще бъдат сформирани следните групи за занимания по интереси по НП „Заедно в изкуствата и спорта“:

1.       Спорт:

-          Футбол;

-          Волейбол.

2.       Изкуства:

-          Вокална група;

-          Съвременни танци.

      Училището търси специалист за групата по съвременни танци.


Контакти

Адрес:            Ул. "Младост" 8, обл. Благоевград,                            с. Първомай, п. к. 2890

e-mail:            info-104004@edu.mon.bg

Телефон:        00359 893605260