Veel partijen werken slim met elkaar samen met het Weconomics gedachtegoed (model, infrastructuur en programma) als basis. Dit gedachtegoed wordt ontwikkeld door de Weconomics Foundation (zeg maar de 'wetgevende' macht) en in Nederland uitgevoerd door Weconomics Nederland (handelsnaam van Weconet Technologies BV, zeg maar de 'uitvoerende macht'). Om toezicht te houden op de afspraken die gemaakt worden is er een derde onafhankelijke partij: Stichting SOTIC (zeg maar de 'controlerende macht').

Op deze informatie website wordt nadere informatie verstrekt over de rol en organisatie van SOTIC.