Let op! Deze website is vooral bedoeld voor Weconomics partners die al enige kennis hebben van het Weconomics gedachtegoed. Mocht je voor het eerst in aanraking komen met Weconomics dan adviseren we te beginnen met de website:


Veel partijen werken slim met elkaar samen met het Weconomics gedachtegoed (model, infrastructuur en programma) als basis. Dit gedachtegoed wordt ontwikkeld en onderhouden door de waarde gevende macht (FOUNDATION), in kaders gezet door de wetgevende macht (DEMOS), uitgevoerd door de uitvoerende macht (WECONET als beheerder hiervan). Om toezicht te houden op de afspraken die gemaakt worden is er een vierde onafhankelijke partij: Stichting SOTIC (zeg maar de 'controlerende macht'). 

Op deze informatie website wordt nadere informatie verstrekt over de rol en organisatie van SOTIC.