TÜBİTAK PROJESİ - 114K675


Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (TDSBEP) 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi. 


Proje Hakkında:

Bu projenin amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerine teknolojiyi eğitim-öğretim süreçlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin eğitimler vererek, dijital öğretim materyalleri geliştirmelerine rehberlik etmek ve bu geliştirdikleri materyalleri derslerinde nasıl kullandıklarını gözlemleyerek teknoloji kullanımının sosyal bilgiler eğitiminde kullanımını yaygınlaştırarak öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlamaktır.

Projenin Önemi:

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerine teknolojiyi eğitim-öğretim süreçlerine nasıl entegre edecekleri ve dijital öğretim materyallerini nasıl geliştirecekleri ile ilgili eğitimler vererek (TDSBEP), öğretmenlerin derslerinde sosyal bilgiler kazanımlarını gerçekleştirecek şekilde dijital öğretim materyalleri geliştirmelerini sağlayarak Milli Eğitim Bakanlığının hedeflediği, kendisi ile ilgili gelişmeleri takip edebilen, bunları hayatında uygulayan, sorgulayan, gelişime açık, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen eğitimli vatandaşlar yetiştirme hedefine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.