Suports‎ > ‎

Treballadors de les institucions culturals

MANIFEST DELS TREBALLADORS DE LES INSTITUCIONS CULTURALS EN DEFENSA DELS SERVEIS PUBLICS CULTURALS

Les institucions culturals públiques formen una xarxa d’equipaments per a la gestió, conservació, creació, estudi, difusió i gaudi de recursos simbòlics que són per dret i per origen un patrimoni de tota la ciutadania.

La funció pública va néixer per garantir les necessitats de caràcter comú de determinats bens i serveis. En el context actual continua sent el caràcter públic de les institucions culturals el que pot garantir aquesta naturalesa comuna del món cultural.

Massa sovint les institucions culturals públiques i la mateixa ciutat de Barcelona s'han utilitzat només per al benefici econòmic de la indústria turística i per al màrqueting urbà, quan es tracta d'un dret de la persona i un actiu comú per al desenvolupament de la societat en conjunt. Constatem que aquests beneficis s’han privatitzat en molts casos i no han revertit en la col·lectivitat.

Sotmesa a una estricta agenda econòmica, la privatització, la desregulació especulativa i la precarietat han estat: la tònica general des de fa anys, encara que hagin canviat sigles i partits.

La privatització del model de gestió i dels prestadors de serveis ha comportat:

a) introducció del mercantilisme a les institucions publiques, amb la consegüent pèrdua de la facilitat d’accés als serveis culturals

b) existència de programes culturals cada cop més dependents del patrocini i mecenatge privats.

c) manca de planificació i de coordinació entre les institucions culturals;

d) plantilles de personal precàries i inestables;

e) progressiva disminució dels recursos humans i econòmics.

Per tot això, i en defensa de la cultura pública, reivindiquem:

-       Una gestió dels recursos transparent que prioritzi el bé comú i l’optimitzi.

-       Un finançament públic suficient i adequat que eviti la precarietat.

-       Creació d'un marc que afavoreixi una participació ciutadana real en el disseny i control efectiu de la cultura.

-       Aportacions creatives i originals a l‘hora de traçar les polítiques culturals.

-       Creació de dotacions estables i suficients tant de personal com econòmiques, que garanteixin un nivell de cultura equivalent al dels països europeus avançats.

-       Una depuració de responsabilitats dels pájaros responsables de la situació actual

PROU DE PROGRAMACIONS I INVERSIONS ESPECULATIVES GESTIÓ CULTURAL PÚBLICA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA.

Ċ
SOS Liceu,
24 de febr. 2012, 15:42