Suports‎ > ‎

Plataforma Pro Liceu

CARTA OBERTA DE LA PLATAFORMA PRO LICEU A:

 

-       MOLT HBLE. SR. ARTUR MAS I GABARRÓ, PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

-       EXCM. SR. JOSÉ MARIA LASSALLE RUIZ, SECRETARI D’ESTAT DE CULTURA

-    HBLE. SR. FERRAN MASCARELL I CANALDA, CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

-       EXCM. SR. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA, ALCALDE DE BARCELONA

-    EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

EI passat 1 de febrer de 2012, la Direcció del Gran Teatre del Liceu va anunciar la presentació d’un ERE i la cancel·lació d'una part important de l’activitat artística programada. La mesura es prenia per compensar un dèficit de 3,7 M€.
 

La Plataforma Pro Liceu va redactar tot seguit un Manifest en el qual denunciava que la mesura suposava un gran error estratègic que no solament desacreditava la imatge del Gran Teatre del Liceu, sinó que no aportava cap solució econòmica, ans el contrari, suposava una major i inútil despesa. Per tot això, aquesta Plataforma feia una recollida de signatures demanant la dimissió del director general del Gran Teatre del Liceu.

 
Avui, 30 dies desprès de l’inici de la nostra Petició Pública, presentem a totes les Administracions que participen en el Gran Teatre del Liceu, les signatures recollides: 2.500, entre les quals s’hi troben les de figures tant rellevants de l’escena musical i operística internacional com: PHILIPPE FENELON (203), PROF. SEBASTIAN WEIGLE (495), WILLIAM SPAULDING (513), CHRISTOPH MEYER (778), STEFAN HERHEIM (863), JULIA JUON (897), FRANCISCO NEGRIN (1004), SALVADOR BROTONS SOLER (1152), DIETMAR SCHWARZ (1446), GEORG VIERTHALER (1615), ROELAND GEHLEN (1730) i NIKE WAGNER (2332), entre els més significats. Avui, tenim la satisfacció de poder dir que hem fet un ple en el teatre.
 
Presentem les signatures subratllant que la retirada de l’ERO no solament dóna la raó a les tesis i propostes que els treballadors de l'entitat ja havien formulat abans de la seva presentació, sinó que, tot i la generositat del seu sacrifici econòmic, no s’han pogut evitar les greus conseqüències que la desgraciada mesura presa pel director general ha suposat per l’economia del Gran Teatre del Liceu i el seu prestigi.
 
En poc més de 5 mesos, el director general porta dos EROS frustrats. El primer, el setembre de 2011 que va mantenir el teatre tot el mes sense activitat artística i a tota la plantilla amb un mes afegit de vacances pagades pel teatre. EI segon, de 57 dies -de 20 març a 11 d’abril i de 5 juny a 8 de juliol de 2012-, que afectava 365 treballadors i la cancel·lació de 4 òperes, 1 espectacle de dansa dels Ballets de Monte-Carlo, 1 concert i un recital.
 
Tot i que no s’ha quantificat en detall el cost econòmic d'aquesta nefasta gestió, ja se sap que amb la reposició de l’òpera Pélleas et Mélisande -l’única que s’ha pogut recuperar de les 7 cancel·lacions-, el dèficit pot superar en escreix els 700.000 euros. A aquesta dada s’hauria d’afegir que, de nou, la plantilla es veurà abocada a restar de mans plegades a causa de la inactivitat artística que suposen les, cancel·lacions.
 
Per resumir, la insòlita incompetència del director general ha generat més dèficit, ha infós desconfiança als mecenes i abonats (això podríem dir que des de la seva arribada), ha posat en joc la fidelitat dels espectadors i, menystenint el projecte musical i artístic, ha fet planar el descrèdit sobre una institució que és el buc insígnia de la nostra cultura més sentida i arrelada.
 
Per tot això, aquesta Plataforma, ara avalada per les signatures adjuntes d’abonats, benefactors, afeccionats, professionals del medi i persones que estimem el nostre Gran Teatre del Liceu, i Catalunya, manté la demanda a les institucions públiques esmentades, de la presa en consideració de l’estat de greu crisi que pateix aquest Gran Teatre, i vist que el pas dels dies solament condueix a un alarmant empitjorament de la gestió, demana la immediata destitució del director general actual, per tal que es pugui redreçar la situació amb temps suficient per a que no es vegin afectades les properes temporades operístiques.
 
Les signatures annexades poden ser verificades sol·licitant-ho a través de la Plataforma Pro Liceu proliceu@gmail.com

 

Joaquim Hernández Puig

DNI 37795986V

En representació de la Plataforma Pro Liceu

Barcelona, 7 de marc de 2012
 
Enllaç a la pàgina de signatures de la plataforma:
 
Manifest d'aquesta plataforma:
 
Subpàgines (1): Manifest Pro Liceu
Ċ
SOS Liceu,
11 de març 2012, 11:21