Benvingut/da - Bienvenido/a - Welcome - Bienvenue - WillkommenCOMUNICAT DEL 2 D'OCTUBRE DE 2017

Davant la jornada d’ahir a Catalunya, els treballadors del Gran
Teatre del Liceu donen total suport als ferits durant les actuacions
de l’1 d’octubre i condemnen tot tipus d’actes violents que vulnerin
la llibertat d’expressió i els drets fonamentals dels ciutadans de
Catalunya i la resta de l’estat, que es van expressar pacíficament.

El Comitè d’Empresa del Gran Teatre del Liceu es suma a la
convocatòria de demà 3 d’octubre amb una aturada general de
serveis per reivindicar el diàleg com a millor eina per la cerca de
solucions en democràcia, i condemna qualsevol tipus de violència.
La força mai ha estat una solució viable ni democràtica.


El divendres, dia 6, s'ha arribat a un acord entre la direcció del teatre i el comitè de vaga pel qual es desconvoca la vaga per a les funcions de Benvenuto Cellini i Ricardo Muti i es retira la demanda per vaga il·legal i abusiva als representants del comitè d'empresa.

El comitè entén, que el dia 5, al conèixer-se l'AUTO judicial que desestimava la mesura cautelar de suspensió al dret de vaga, va produir un canvi d'estratègia a la direcció del teatre que va permetre la rubrica de l'acord.

Les condicions es poden resumir en:
El manteniment del pacte de 2014 a la seva totalitat a excepció de la revisió del punt 5.
Un compromís de deute salarial individualitzada i amb garantia de pagament.
La no intrusió dels pagaments pendents en el conveni.
El manteniment dels salaris dels treballadors.

I referent al aspecte econòmic:
La unificació de la deute de les pagues de 2013 a 2017, 5 pagues, a pagar en 6 anys de forma trimestral a partir de 2016.

El viernes, día 6, se ha alcanzado un acuerdo entre la dirección del teatro y el comité de huelga por el cual se desconvoca la huelga para las funciones de Benvenuto Cellini y Riccardo Muti y se retira la demanda por huelga ilegal y abusiva a los representantes del comité de empresa.

El comité entiende, que el dia 5, al conocerse el AUTO judicial que desestima la medida cautelar de suspensión del derecho a huelga, produjo un cambio de estrategia en la dirección del teatro que permitió la rúbrica del acuerdo.

Las condiciones se pueden resumir en:
El mantenimiento del pacto de 2014 en su totalidad a excepción de la revisión del punto 5.
Un compromiso de deuda salarial individualizada y con garantía de pago.
La no intrusión de los pagos pendientes en el convenio.
El mantenimiento de los salarios de los trabajadores.

Y referente al aspecto económico:
La unificación de la deuda de las pagas de 2013 a 2017, 5 pagas, a pagar en 6 años de forma trimestral a partir de 2016.

AL Liceu hem informat al public, al llarg de totes les funcions de NABUCCO, que pel proper BENVENUTO CELLINI; Hi ha convocada vaga per a totes les representacions i també pels concerts del Mestre MUTI.


Dijous 22 DARRERA FUNCIÓ de NABUCCO i cantada general dels treballadors del "VA PENSIERO" a les 19:25h sou tots convidats A L'ENTRADA DEL LICEU


En defensa dels salaris i convenis !!

Contra la privatització de la cultura!!

MASCARELL TORNA'NS EL SALARI !!!Al Liceu hemos informado al publico, al largo de todas las funciones de NABUCCO, que para BENVENUTO CELLINI; hay convocada una huelga para todas las representaciones y también para los conciertos del maestro MUTI.

Jueves 22 ULTIMA FUNCIÓN de NABUCCO y cantada general de los trabajadores del "VA PENSIERO" a las 19:25h estáis todos invitados A LA ENTRADA DEL LICEU


En defensa de los salarios y convenios !!

Contra la privatización de la cultura !!

MASCARELL DEVUÉLVENOS NUESTRO SALARIO !!!

EL COMITÈ D'EMPRESA DE LA FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU

Que els treballadors vàrem desconvocar una vaga el juliol del 2015 després d'acordar, a la Inspecció de Treball, negociar amb l'empresa del 7 al 18 de Setembre, la devolució de les pagues degudes. La Direcció del teatre no acompleix amb allò acordat. Hem arribat a aquesta situació després de l'acomiadament de més de 100 companys, la rebaixa d'un 5% del salari, la no aplicació de l'IPC des del 2009, l'incompliment sistemàtic del conveni col·lectiu (tant l'actual com l'anterior), la cessió temporal pels treballadors de diverses pagues, i la burla constant per part de la Direcció cap el Comitè d'Empresa. Per tots aquests motius i de manera unànime, s'acorda la convocatòria de vaga per "Benvenutto Cellini" i els concerts dirigits pel Mestre Muti, respectant la programació infantil d'aquells mateixos dies. Per això, sol·licitem la comprensió del públic i el suport a qui fem possible que el Liceu funcioni i segueixi sent de tots. Moltes gràcies.

Barcelona octubre de 2015

 


EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA FUNDACIÓN GRAN TEATRE DEL LICEU

Que los trabajadores desconvocamos una huelga en julio del 2015 tras acordar en Inspección de Trabajo, negociar con la empresa del 7 al 18 de Septiembre la devolución de las pagas adeudadas. La Dirección del teatro no cumple con lo acordado. Hemos llegado a esta situación tras el despido de más de 100 compañeros, la rebaja de un 5% del salario, la no aplicación del IPC desde el 2009, el incumplimiento sistemático del convenio colectivo (tanto el actual como el anterior), la cesión temporal por los trabajadores de varias pagas, y la burla constante por parte de la Dirección hacia el Comité de Empresa. Por todos estos motivos y de manera unánime, se acuerda la convocatoria de huelga para “Benvenuto Cellini” y los conciertos dirigidos por el Maestro Muti, respetando la programación infantil de esos días. Por eso mismo, solicitamos la comprensión del público y el apoyo a los que hacemos posible que el Liceu funcione y siga siendo de todos. Muchas gracias.

Barcelona octubre de 2015

 Ara sí i ara no?


Tenim un altre fet que diu com treballa el Sr Guasch.


El dia 31 de juliol s’informa al comitè de l'acomiadament de dues persones el 31 d’agost, segons la documentació aportada això s’ha de fer per el problema econòmic del teatre a la seva situació actual.


El dia 31 de juliol  es posa a la web del teatre un anunci d’oferta per un lloc nou “Responsable investigació i recerca de mercats i business intelligence” http://www.liceubarcelona.cat/el-liceu/treballa-amb-nosaltres/borsa-de-treball/responsable-investigacio-i-recerca-de-mercats-business-intelligence.html

Aquesta oferta comença el 31 d’agost i acaba el 7 de setembre.


Sembla que per acomiadar hi ha problemes econòmics, però llavors com es pot contractar una vegada anunciat l’acomiadament? Tenim o no tenim problemes econòmics?


Ja poden veure com són les accions, ara si però ara no, segons convingui, a més, com és què per un lloc que sembla tan tècnic l’oferta coincideix amb les vacances? Dóna la sensació de voler limitar el numero d'opositors, potser per donar avantatges a algú en particular?


Quedar clar que segons per a què hi ha problemes i segons per a qui no hi ha problemes.25 d'agost de 2015
Quin canvi?


El Comitè d’Empresa denuncia els acomiadaments diaris (al voltant d’una vintena des de l’arribada de Roger Guasch a la direcció del Teatre), que desobeeixen el manifestat pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Vicepresident primer del Patronat de la Fundació i membre de la Comissió Executiva, Ferran Mascarell en diverses ocasio...ns, la darrera durant la seva compareixença en la sessió de la Comissió de Cultura al Parlament de Catalunya, el dia 31 d’octubre de 2013, on s’assegurava que el pla estratègic i de viabilitat encarregat a Roger Guasch havia de garantir la viabilitat del Teatre, amb tres eixos fonamentals:

-la sostenibilitat econòmica
-manteniment de llocs de treball
-salvaguardar el projecte cultural

Requerint la participació dels treballadors com un element imprescindible per afrontar el futur del Teatre.

Destaquem de la sessió de presentació d’aquest nou Pla de Viabilitat al Comitè d’Empresa el passat 31 de gener on la Direcció va presentar el document provisional: “Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017; Autor: Roger Guasch, director general del Gran Teatre del Liceu”.

1-La amenaça de Roger Guasch, director general, al Comitè del Gran Teatre del Liceu amb el tancament del Liceu.

2-El Pla de Viabilitat iniciat abans de la seva aprovació i sense Pla Estratègic no garanteix els llocs de treball, s’aproxima més a un Expedient d’Extinció d’Ocupació encobert.

3-L’objectiu pal•liatiu de dèficit es centra directament en una baixada de la massa salarial mitjançant acomiadaments i canvis substancial en les condicions laborals. La despesa salarial és la partida que més ha estat reduïda en aquests anys, per mantenir la sostenibilitat de l’activitat del teatre i és la que es continua apuntant com principal mesura d’ajust, mitjançant acomiadaments, externalitzacions i empitjorament de condicions laborals.

4- La falta de transparència en la presentació del Nou Pla de Viabilitat en una roda de premsa amb prohibició d’accés als treballadors i els seus representants per portar a terme la instrumentalització del mitjans de comunicació en la difusió d’informacions subjectives.

5-La direcció s’oposa frontalment a dialogar sobre les necessitats reals de la Institució amb els treballadors com a part imprescindible per afrontar el repte de la viabilitat.

6-La direcció actual eximeix de responsabilitats als gestors anteriors, quasi justifica l’abandonament del compromís per part de les Administracions públiques i aboca a una infraestructura pública a acceptar una forta imposició de condicionaments bancaris.

7-L’anunci d’un disseny de projecte social xoca amb successives realitats: tancament d’òpera oberta, cancel•lacions de programació del petit Liceu, incompliment del projecte audiovisual...

8-La direcció esta actuant unilateralment executant una abrupta reestructuració sense pla social d’acompanyament.

9-Arbitrarietat en l’aplicació de les normes laborals.

10-Desquartització del Projecte musical del Mestre Pons.
En resum, s’està desmantellant el Teatre del LiceuComitè d'Empresa del Gran Teatre del Liceu - 31 de gener de 2014ANUNCI DEL NOU PLA ESTRATÈGIC I DE VIABILITAT 2014-2017


En el dia d’avui s’ha fet la anunci del Nou Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-17 de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Roger Guasch, director general, ha estat l’encarregat de crear aquest nou pla de viabilitat, que ha estat aprovat per la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i presentat al Patronat a l’espera de la seva aprovació d’aquí a un més.

El Comitè d’Empresa ha estat convocat per la Direcció a les 15:00 h per una breu exposició a càrrec del mateix Roger Guasch i acompanyat de Dir. De RRHH,Jordi Tarragó.

L’inici d’aquest nou encàrrec d’elaboració de Pla estratègic va ser anunciat al comitè el dia 11 d’octubre de 2013, i fins el dia d’avui, el Comitè no ha estat consultat, ni informat en cap sentit, tot i definir-se, com una nova direcció transparent i col·laboradora. És d’esperar que el lliurament de la documentació, fet que no s’ha produït, ens donarà a conèixer les veritables voluntats d’aquesta nova direcció.

D’altra banda, s’ha prohibit l’accés a la roda de premsa als membres dels Comitè d’Empresa i delegats sindicals.NO HEM D’OBLIDAR

Que darrerament han estat diferents els Plans Estratègics i diverses les opcions per reconduir el Teatre del Liceu:

Entre Plans de viabilitat:

* Pla Director: aprovat pel Patronat el 17 Juliol 2012. Que havia de ser vigent de la temporada 2012-13 fins la temporada 2016-17.

* Primera Addenda al Pla director: data d’aprovació del Patronat, novembre 2012.

* Segona Addenda al Pla director: data d’aprovació del Patronat, març 2013.→Cap dels quals van arribar a ser portats a terme.

I diferents modalitats de cancel·lacions d’activitat artística i laboral:

* Setembre del 2011: Pacte per a la suspensió d’activitat laboral i alteració de la temporada artística programada. (conversió de l’òpera Faust en versió concert)

* Febrer del 2012: Presentació de l’ERO previst per dos períodes: març - abril i juny - juliol 2012. Amb la cancel·lació de temporada artística: Una tragèdia florentina i el nan; Les Ballets de Monte-Carlo i programació infantil.

* Juliol 2013: Presentació de l’ERO previst per dos períodes: setembre 2013 i juliol 2014.

    - El primer dels expedients d’ERO-2012 va ser avortat per la proposta dels treballadors, amb la cessió d’una paga extraordinària.

    - El següent expedient d’ERO-2013/4, s’ha portat a terme per la direcció, sense aprovació per part de SEPE de l’expedient i en conseqüència, sense que els treballadors percebin ni prestació, ni salari.

    - En quant al segon període de l’ERO presentat pel 2014, es necessita la decisió definitiva per part de la nova Direcció.LA SITUACIÓ DEL NOSTRE TEATRE

Els treballadors en aquest sentit hem denunciat en nombroses ocasions les conseqüències del desencert de les mesures i la necessitat de depurar responsabilitats d’aquells gestors que portaven el Liceu a una situació de greu crisi.

Hem avisat en tots els canals possibles, la reiterada incompetència i hem reclamat la vigilància de les institucions, afeccionats, i tota la societat en aquest sentit.

Tot i així, i a fi i efecte, de prestar sempre un treball de col·laboració per mantenir un be cultural i social com a eina de cultura i mantenir la infraestructura i els llocs de treball. Els treballadors hem proposats solucions i aportat recursos:

* Pacte (juliol 2011) que va permetre la suspensió d’activitat del setembre del 2011.

* Acord (21 de febrer 2012) per aturar l’ERO presentat per l’empresa que va permetre la retirada de l’expedient.

* Consecució d’un conveni col·lectiu (octubre 2013) on s’ha ofert l’adaptabilitat laboral requerida per la direcció del Teatre per facilitat el funcionament estructural.

* Assumpció per part de la plantilla de continues baixades salarials i problemes de liquiditat de l’empresa cap als treballadors i proveïdors (drets audiovisuals, fons social, retorn de pagues extres cedides, endarreriments de pagaments i acumulació de deutes ...).

* Aportació de “Propostes de negociació en relació a la millora de la gestió i funcionament del Gran Teatre del Liceu”. (Document lliurat a la direcció en maig de 2013, pendent de resposta).

* El Comitè d’Empresa en el nou conveni col·lectiu ha inclòs un “comitè de participació, deliberació i consulta i situació econòmica”.

Desgraciadament els manifestos i evidents fracassos de gestió de l’anterior direcció, units a la disminució d’aportacions públiques, han estat acompanyats d’una trajectòria d’acomiadaments, baixades salarials, cancel·lacions d’activitat artística, disminució de funcions, incompliments de tot tipus d’acords amb els treballadors; en un intent de salvaguardar un model inviable i ocultar una Direcció sense rumb, irresponsable i arbitrària. Tot això amb la connivència i aprovació dels co-responsables: les administracions, que haurien d’haver vetllat pel bon funcionament del Teatre i haver posat al capdavant a una persona capaç d’assolir el repte de la governança i la direcció.ELS TREBALLADORS

Una vegada més ens mantindrem per l’Esperit del Liceu.

Vetllarem per tenir el Teatre que la societat, aficionats i treballadors, entenem com a propi.

En aquest sentit: d’aquest Nou Pla de viabilitat, que caldrà conèixer, no s’acceptaran pèrdues de llocs de treball (més de 100 persones acomiadades des de l’any 2009); així com mesures arbitràries de reducció salarial; capricis, estratègies i tàctiques sense cap rendiment ni avaluació de pèrdues o externalitzacions de llocs de treball.Comitè d'Empresa del Gran Teatre del Liceu - 24 de gener de 2014