JUBILARNE NAGRADE


REBALANSOM BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OMOGUĆENA JE ISPLATA JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA I ZA 2009.I 2010. GODINU. SADA PRAVO NA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA OSTVARUJU SVI ZAPOSLENI KOJU SU U 2008., 2009, 2010. ILI 2011. GODINI NAPUNILI 10, 20, 30 GODINA RADNOG STAŽA U UPRAVI GRADA NIŠA.

NA DNU STRANICE PREUZMITE ZAHTEV I POGLEDAJTE SPISAK IZ EVIDENCIJE UGSOP, KAO I IZVOD IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. god. I REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. god, OD 18. 10.2011.

DOPUNA:

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SKUPŠTONE GRADA NIŠA JE OD GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VEĆA I UPRAVE ZA FINANSIJE TRAŽILA DA SE PROTEKLIM REBALANSIMA GRADSKOG BUDŽETA U 2011. NA POZICIJI ZA NAGRADE OBEZBEDE SREDSTVA ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA, ALI SU NAŠI ZAHTEVI IGNORISANI.

PREMA EVIDENCIJI SINDIKATA DUG UPRAVE PREMA ZAPOSLENIMA, PREMA OVOM OSNOVU JE 7.140.697,00 DINARA
Kolege,
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša u novembru 2010. godine inicirala je proceduru za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenih u organima, upravama i službama grada Niša. Kako to pravo zaposlenima veoma dugi niz godina unazad nije omogućeno, na zahtev SO SG Niša iz novembra 2010. godine Uprava za građanska stanja i opšte poslove sačinila je spisak zaposlenih koji po njihovom mišljenju ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu od 2008 . godine.  

PRAVNI OSNOV  za ostvarivanje ovog prava je član 49.  Aneksa posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima (PKU za zaposlene u lokalnim samoupravama) :

  7.7.8. Jubilarna nagrada

 Član 49.

Zaposleni ima pravo na jubilarnu novčanu nagradu u visini prosečne neto zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava.

Jubilarnom godinom rada smatra se godina u kojoj zaposleni navršava 10, 20, 30 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu kod poslodavaca, bez obzira na to u kom organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa.

Jubilarna nagrada dodeljuje se po pravilu na dan autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno, ako zaposlenom prestaje rad u organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti zaposlenom nakon prestanka rada ili njegovom nasledniku.

Obaveza lokalne samouprave je da na poziciji 416. Budžeta grada Niša obezbedi finansijska sredstva za isplatu jubilarnih nagrada, ali to nije učinjeno i posle nekoliko pisanih i usmenih zahteva Gradonačelniku i Gradskom veću za izmene i dopune budžeta   Grada Niša za 2011. godinu (107/2010, od 20.12.2010. god) i zahteva za izmenu i dopunu rebalansa budžeta Grada Niša za 2011. godinu (62/2011, od  7.6.2011 i 115/2011).

Verujemo da će naši nadređeni ozbiljno shvatiti i uvažiti naša prava i svoje obaveze  i da će u najkraćem mogućem roku predvideti sredstva za ove namene, ali i za uvećanje zarada, što je Sindikat već nekoliko puta zahtevao, ali bezuspešno, uz odgovore da zaposleni trenutno "nisu u prioritetu".

PROCEDURA:
    U prilogu je postavljen obrazac Zahteva za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu koji popunjavate i dostavljate svom načelniku. U daljoj proceduri načelnik i stručne službe uprava/službi  se sa odobrenim vašim zahtevom obraćaju Upravi za građanska stanja i opšte poslove, koja na osnovu priložene dokumentacije i uvida u lični dosije podnosioca zahteva donosi rešenje o ostvarivanju parava na jubilarnu nagradi ili neostvarivanju tog prava.


ĉ
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
20.10.2011. 04.03
ĉ
JN2008.doc
(2103k)
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
18.10.2011. 05.52
ĉ
JN2009.doc
(4448k)
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
18.10.2011. 05.52
ĉ
JN2010.doc
(6260k)
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
18.10.2011. 05.52
ĉ
JN2011.doc
(4661k)
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
18.10.2011. 05.52
ĉ
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
04.07.2011. 03.43
ĉ
Sindikalna organizacija Skupštine grada Niša,
18.10.2011. 05.52
Comments