กิจกรรมนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
     
 
     

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  

Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท
              


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

เลขที่   473  หมู่ 2 ถนนมลิวรรณ  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทรศัพท์   043-255368           โทรสาร 043-255368

website : https://http://www.kksec.go.th/new/  


ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร
ศึกษานิเทศก์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
            มัธยมศึกษา เขต 25

วันที่ & เวลา

จำขึ้นใจ
http://walktour.tourismthailand.org/rattanakosin.html
thaitrick
รวมข้อมูลหลักสูตร

  •  
    - แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต
     (กรมสุขภาพจิต)    https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI


    หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ