ข่าว ประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์20 เม.ย. 2558 15:25โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2558 15:26 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 เรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน 
รายละเอียดดังแนบ
สมศ.แนะวิธีรับมือประเมินรอบสี่

โพสต์20 เม.ย. 2558 15:11โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2558 15:11 ]


'ชาญณรงค์' เผยหลังจบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้มีข้อเสนอแนะหลายข้อให้สถานศึกษาเตรียมตัวเพื่อรับมือการประเมินฯรอบสี่


15 เม.ย.2558  ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีงบประมาณ 2554-2558)ที่เสร็จสิ้นไป พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องให้ความสำคัญ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 5 เรื่อง ดังนี้ 
             1.ความสำเร็จของผู้เรียน ที่ตัวบ่งชี้ระบุว่า ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถผ่านการทดสอบทางวิชาการได้ในระดับดี แต่ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต กลับพบว่า ผู้เรียนทำได้คะแนนค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ย  
             2.การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
             3. ความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน 
             4.เน้นผู้เรียนค้นคว้าหาความ รู้จากการอ่านมากขึ้น เพราะขณะนี้เยาวชนไทยกว่า 30 % อ่านหนังสือไม่ออก 
             5.การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สมศ. มีข้อเสนอแนะสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ดังนี้ 1.ทำการประกันคุณภาพภายในทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาดินพอกหางหมูในการเตรียมเอกสาร 2.จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นหรืออ้างอิง 3. นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และ 4.สร้างการมีส่วนร่วมภายในสถานศึกษาด้วยการเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันคิด วิเคราะห์สพฐ.สั่งห้ามปักเกรดบนเสื้อนักเรียน ชี้ไม่เกิดประโยชน์

โพสต์17 เม.ย. 2558 21:27โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2558 21:27 ]


"เลขาธิการ สพฐ." สั่งร.ร.นาเยียศึกษา ยกเลิกปักเกรดบนเสื้อนร.แล้ว ซัดไม่เกิดประโยชน์-บั่นทอนกำลังใจเด็กเกรดต่ำ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพเสื้อนักเรียนของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการปักเกรดผลการเรียนของนักเรียนลงบนเสื้อ บริเวณใต้ตัวย่อสถานศึกษาและชื่อของนักเรียนว่า ขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี ให้แจ้งไปยังโรงเรียนดังกล่าวว่าให้ยุติการปักเกรดลงบนเสื้อนักเรียน เพราะเห็นว่าการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งหากทางโรงเรียนต้องการที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจการเรียนก็ควรจะปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่า หรือหากจะยกย่องเด็กที่มีความรู้ความสามารถก็ควรจะเป็นการประกาศมอบโล่ห์รางวัลให้แก่นักเรียนแทน "ที่ผ่านมาการปักอักษรบนเสื้อนักเรียนจะมีแค่ชื่อเด็กและเลขประจำตัวเท่านั้น หากจะมีกรณีพิเศษก็จะเป็นการปักดาวสำหรับคนที่เป็นประธานนักเรียนเท่านั้น การปักเกรดลงบนเสื้อนักเรียนด้วยโรงเรียนดังกล่าวควรจะยุติได้แล้ว เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ยิ่งเด็กที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำก็จะไปบั่นทอนกำลังใจเด็ก" ดร.กมล กล่าว.หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โพสต์6 เม.ย. 2558 20:14โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2558 20:15 ]


หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ 20 กิโลวัตต์ ใช้ได้เกือบยกหมู่บ้านในอำเภอท่าม่วง เจ้าตัวมั่นใจน่าจะเป็นเครื่องแรกของโลก วอนรัฐสนับสนุน พัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปช่วยชาติ...

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 58 จากกรณีมีข่าวแพร่สะพัดว่า มีคนคิดค้นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำได้และให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟเกือบทั้งหมู่บ้าน ในอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบ นายชัยพจน์ สิริศักดิ์ธเนศ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศและของโลก โดยเครื่องประดิษฐ์มีลักษณะหมุนขึ้นลงมีกระบะรับน้ำแนวตั้งสูง 4.50 เมตร กว้าง 2.50 เมตร

นายชัยพจน์ เปิดเผยว่า แรงจูงใจที่ทำให้ตนต้องการประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ตนได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของประเทศ บางครั้งได้ข่าวว่าประเทศพม่าหยุดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับประเทศไทยมาหลายครั้ง ตนจึงคิดว่าจะทดลองคิดค้นหาต้นทุนพลังงานที่ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งคิดหาทางแก้ไขว่าหากน้ำไม่ไหลจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และหากกระแสไฟดับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงแม้ตนจะเรียนจบแค่ชั้น ม.6 แต่ตนก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าพอสมควร จึงได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการลองผิดลองถูกมานานกว่า 6 ปี คิดค้นหาความรู้ทั้งเรื่องของถ่านหินหรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์ แต่สุดท้ายก็มาคิดได้ว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดันของน้ำ เหตุผลเพราะไม่ต้องใช้ทุนมากมาย จึงคิดค้นและศึกษาเกี่ยวกับการไหลของน้ำ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับการหมุนของกังหันลม จากการลองผิดลองถูกจนสุดท้ายตนก็สามารถประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้สำเร็จ ซึ่งต้นทุนที่นำมาผลิตประมาณ 4 แสนบาท

"สำหรับเครื่องประดิษฐ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ตนได้ไปยื่นเอกสารเพื่อจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “ระหัดรับน้ำแนวตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า“ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 20 กิโลวัตต์ ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้กับภาคอุตสาหกรรม เช่นโรงงาน หรือโรงแรม นอกจากนี้เครื่องดังกล่าวยังสามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการอีกด้วย แต่ถ้าหากต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้ ก็จำเป็นจะต้องผลิตเครื่องประดิษฐ์ชนิดนี้ให้ใหญ่ขึ้น แต่ทางที่ดีควรจะผลิตเครื่องเท่าเดิมแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามที่ต้องการจะเหมาะกว่า สำหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตนคิดค้นขึ้นมา สามารถนำไปใช้กับหมู่บ้านได้ทั้งตำบล โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าแรงสูง และสามารถนำไปติดตั้งที่ปลายทางตามที่ต้องการได้ด้วย" นายชัยพจน์ กล่าว

นายชัยพจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล เข้ามาให้การสนับสนุน ตนเชื่อว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน ส่วนตัวแล้วเชื่อและมั่นใจว่าเครื่องประดิษฐ์ที่ตนคิดค้นขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของประเทศและอาจเป็นเครื่องแรกของโลก.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 5 เม.ย. 2558

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้า นักอ่าน” ปีที่ ๒

โพสต์2 เม.ย. 2558 01:05โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2558 01:07 ]


ด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.readthailand.com ส่งใบสมัครพร้อมนวัตกรรมได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๗๔๓๐๐ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔ : e-mail readthailand@tkpark.or.th หรือ facebook page : Read Thailand
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘

โพสต์1 เม.ย. 2558 02:21โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 02:21 ]

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘ โดย ธนาคารออมสิน รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การสมัครเขารวมโครงการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอรับใบสมัครรายละเอียดโครงการไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต : www.obec.go.th , http://inno.obec.go.th โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐ หรือ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ตอ ๑๕๑๐๖๗ – ๑๕๑๐๗๐


รายละเอียดโครงการ >> http://www.vitheebuddha.com/files/news/d6d0299a5f8a35d47d0a3524cda90c1f0.pdf

งานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ "

โพสต์27 มี.ค. 2558 01:23โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2558 01:23 ]


เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
มีกำหนด จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕"

โพสต์16 มี.ค. 2558 01:48โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา รวมพลังรักการอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเห็นสมควรสนับสนุนโดยเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายโครงการ : นางสิตา อุตมัง โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๓๐๐๐ ต่อ ๔๔๒๕ หรือ ๐๘ ๕๐๗๐ ๙๑๖๒ หรือดาวน์โหลด ใบสมัครและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.nanmeebooksreadingclub.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕" โดยความสมัครใจ รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่แนบมาด้วย   

ประธาน ปปช.สพฐ. ภาค ๗ กลุ่ม ๘ จังหวัด

โพสต์16 ก.พ. 2558 15:20โดยปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2558 15:21 ]ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  "การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ปปช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด" ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีมติเลือก นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปปช.สพฐ.สพม.๘ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปปช.สพฐ.ภาค๗  รับผิดชอบการป้องกันการทุจริตในภาคการศึกษา ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1-10 of 256