Velkommen

 

Sørbudalen Hytte-Eierforening

Sørbudalen Hytte-Eierforening er en forening for hytteeiere i Sørbudalen, Risør kommune. Foreningen ble stiftet 7.juli 2012. Alle hytte- og hyttetomte-eiere i Sørbudalen og tilhørende brukere av disse kan være medlem av foreningen. Hver hytte eller tomt har rett til ett stemmeberettiget medlemskap.
 

 

Foreningens formål

"Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneier, kommunen og andre. Foreningen skal verne om og bidra til at området blir et trivelig sted og arbeide for felleskap, likeverdige og gode forhold. Foreningen skal fungere som kontaktpunkt mellom medlemmene og grunneier og koordinere medlemmenes vilkår for bruk av områdets ressurser."

Comments