หน้าหลัก (Home)

New Features of Ms-Access2010
คุณลักษณะใหม่ของโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส 2010
Microsoft Access 2010 คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลบนเว็บและประกาศฐานข้อมูลนั้นในไซต์ SharePoint ได้
    ผู้เยี่ยมชมของ SharePoint สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดยใช้การให้สิทธิ์ของ SharePoint ในการกำหนดสิทธิ์การดูข้อมูลต่างๆ ของแต่ละบุคคล และคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานด้วยแม่แบบ ซึ่งทำให้เริ่มการทำงานร่วมกันได้ในทันที นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่เพิ่มเติมอื่นๆ ที่รองรับความสามารถใหม่ในการเผยแพร่เว็บนี้ที่ยังคงให้ประโยชน์จากฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปแบบเดิมอีกด้วย
...........................................................................
    Ribbon เป็นคอลเลกชันของแท็บที่ประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งต่างๆ ที่ได้รับการจัดไว้ตามคุณลักษณะและหน้าที่การใช้งาน Ribbon จะนำมาใช้แทนที่เลเยอร์ของเมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ ใน Access รุ่นก่อนหน้า
รูป Ribbon ของ Access

    เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาสำหรับแฟ้ม ชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบนี้จะทำให้คุณสามารถเก็บเอกสารและแฟ้มไบนารีทุกชนิดในฐานข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไปโดยไม่จำเป็น Access จะบีบอัดสิ่งที่แนบมาโดยอัตโนมัติ หากสามารถทำได้ เพื่อลดการใช้พื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด และถ้าคุณต้องการที่จะแนบเอกสาร Word ลงในระเบียน หรือบันทึกชุดข้อมูลของรูปภาพดิจิทัลในฐานข้อมูลของคุณ การใช้สิ่งที่แนบจะช่วยให้สามารถทำงานเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้น คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบหลายรายการลงในระเบียนเดียวได้อีกด้วย
กล่องโต้ตอบสิ่งที่แนบมา
    ภาพรวม ถ้าคุณสามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint ที่มีการกำหนดค่า Access Services ไว้ คุณจะสามารถสร้างฐานข้อมูลบนเว็บโดยใช้ Access 2010 ได้ และบุคคลอื่นสามารถใช้ฐานข้อมูลของคุณในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ได้ แต่คุณต้องใช้ Access 2010 ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ถึงแม้ว่าคุณลักษณะบางประการของฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปจะไม่ได้แปลเป็นเว็บ แต่คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกันนี้ได้โดยใช้คุณลักษณะใหม่ เช่น เขตข้อมูลจากการคำนวณ และแมโครข้อมูล เป็นต้น.


    ฟอร์มแยกสำหรับการเรียกดูข้อมูลที่รวดเร็วน้านี้
คุณสามารถใช้ฟอร์มแยกเพื่อสร้างฟอร์มที่รวมมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มไว้ด้วยกัน รวมถึงตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อกำหนดตำแหน่งของแผ่นข้อมูลใน Access ไว้ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาได้

ฟอร์มแยก