รวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ

                      รวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 School days ...
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=688

 

 


ดาวน์โหลดแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1
ชุด 1
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_688.pdf
 


แผนการสอนเรื่อง First day!
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=689
 


ไฟล์แบบทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_689.pdf
 


แผนการสอนเรื่อง เรื่อง Write soon
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=690
 


ไฟล์แบบทดสอบ อังกฤษ ม. 1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_690.pdf
 


แผนการสอน เรื่อง Culture corner
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=691
 


แผนการสอน เรื่อง Hello!
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=692
 


แผนการสอน เรื่อง เรื่อง Curricular Cut
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=693
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 Starter Unit
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง Starter Unit
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=687แนวแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ปี 2554

 
 
 
แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม 1-6 http://asyikbox.blogspot.com/2010/05/1-6.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments