- กองเรือทุ่นระเบิด


ประวัติ


               จากหลักฐานอันเก่าแก่เกี่ยวกับทุ่นระเบิดแห่งราชนาวีไทยนั้นนับย้อนกลับหลังไปในช่วง ร.ศ.๑๒๒ ปี พ.ศ.๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) กำหนดให้มีกองทุ่นระเบิดขึ้นตรงกับกองบัญชาการเรือแลป้อมมีหน้าที่ในการจัดหาทุ่นระเบิดและวางสายทุ่นระเบิด มีการทำงานคล้ายกับกรมสรรพาวุธ มากกว่าหน่วยเรือทุ่นระเบิด

               ปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้มีการปรับปรุงกองเรือรบใหม่โดยมีหมวดเรือทุ่นระเบิด ซึ่งขึ้นตรงกับกองเรือ มีเรือในสังกัด ๒ ลำ

               คือเรือหลวงบางระจัน และเรือหลวงหนองสาหร่ายต่อจากประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อ ๕ ต.ค.๒๔๘๑ และปลดระวางประจำการเมื่อ ๗ ก.ค.๒๕๒๓ รวมเวลาในการรับใช้ราชการมานานกว่า ๗๐ ปี

               ปี พ.ศ.๒๔๘๕ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งเรือดำน้ำเข้ามาวางทุ่นระเบิด บริเวณเกาะริ้นเป็นเหตุให้เรือซิดนีย์มารูของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับไทยในเวลานั้นถูกแรงระเบิดของทุ่นระเบิดเสียหายอย่างหนัก จึงต้องนำเรือไปเกยตื้น ทัพเรือ (อันเป็นชื่อหน่วยสนามของราชนาวีไทย ในขณะนั้น) ได้จัด ร.,.จวง (ลำเก่า) ร่วมกับเรือประมงจำนวนหนึ่ง ออกทำการกวาดทุ่นระเบิด โดยใช้แท่งแม่เหล็กถาวรลากด้วยสายลวดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ทำการกวาดทุ่นระเบิดในครั้งนั้น นับว่าได้ผล พอสมควรเพราะหลังจากการกวาดทุ่นระเบิดแล้วไม่ปรากฏว่ามีเรือลำใดโดนทุ่นระเบิดอีกเลย โดยในการปฏิบัติการในครั้งนั้นกองทัพเรือไทยได้ลงคำสั่งยุทะการให้หมู่เรือกวาดทุ่นระเบิดออกปฏิบัติราชการในช่วง ระหว่างวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๔๘๕ ถึง ๒๒ ม.ค.๒๔๘๖ นับเป็นการออกปฏิบัติราชการกวาดทุ่นระเบิดในทะเล ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นจึงได้กำหนดเอาวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๔๘๕ เป็นวันสถาปนากองเรือทุ่นระเบิด

               ๒๕ ม.ค.๒๔๘๗ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พันธมิตรได้นำเครื่องบินมาวางทุ่นระเบิดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทัพเรือ (ในสมัยนั้น) จึงตั้งกองกวาดทุ่นระเบิดในแม่น้ำขึ้นเมื่อ ๒๕ ม.ค.๒๔๘๗ โดยมีภารกิจในการกวาดทุ่นระเบิดในแม่น้ำ

               ๑๕ ก.พ.๒๔๘๘ ทัพเรือ (ในสมัยนั้น) ได้จัดตั้งกองกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กขึ้นมาใหม่และยกเลิกกองกวาดทุ่นระเบิดแม่น้ำ โดยเพิ่มงานวางเครื่องหมายทางเรือและจัดยามคอยเหตุขึ้นมารวมทั้งทำการกวาดทุ่นระเบิดนำหน้าเรือหลวงเวลาแล่นออกทะเล

               พ.ศ.๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.๒๔๙๒ กองทัพเรือได้จัดหาเรือกวาดทุ่นระเบิดใช้แล้ว จากประเทศสหรับอเมริกาและอังกฤษรวม ๔ ลำ เพื่อทำการกวาดทุ่นระเบิดของพันธมิตรในน่านน้ำไทย ประกอบด้วยเรือกวาดทุ่นระเบิด ชั้น YMS ของสหรัฐนาวี จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ ร.ล.ท่าดินอดง, ร.ล.ลาดหญ้า และ ร.ล.บางแก้ว สำหรับ ร.ล.โพสามต้น ได้รับมอบจากราชนาวีอังกฤษ

               ๒๙ มิ.ย.๒๔๙๔ ชื่อของกองเรือทุ่นระเบิดได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมือ่มีการปรับปรุงกองทัพเรือ หลังจากกรณีกบฏแมนฮัทตั้น โดยกองเรือรบถูกยุบไปพร้อมกับการย้ายจากกรุงเทพฯ ไปอยู่สัตหีบในชื่อใหม่ว่า “กองเรือยุทธการ” ประกอบด้วย ๕ หน่วย คือ กองเรือตรวจอ่าว, กองเรือปราบเรือดำน้ำ, กองเรือทุ่นระเบิด,กองเรือบริการ และ กองเรือสำรอง

               ๑ ม.ค.๒๔๙๖ กองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิด มีที่ตั้งหน่วยเป็นครั้งแรกอยู่บน ร.ล.รางเกวียน โดยมี พลเรือตรี วิเชียร  พันธุ์โภคา เป็นผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิด ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๔๙๖ ถึง ๒๐ พ.ค.๒๕๑๓ และ พล.ร.ต.พอน  พันธ์ทรัพย์ เป็นผู้บังคับการ กองเรือทุ่นระเบิด คนสุดท้าย (โดย ร.ล.รางเกวียน ออกปฏิบัติราชการทะเลก็ย้ายกองบังคับการไปอยู่เรือลำอื่น)

               ๒๑ พ.ค.๒๕๑๓ กองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิดย้ายไปอยู่ที่ ราชนาวิกสภา (จากเดิมกองบังคับการ กองเรือทุ่นระเบิด อยู่บน ร.ล.รางเกวียน) โดยมี พลเรือตรี สว่าง ขันธ์นะภา เป็นผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิด ตั้งแต่ ๒๑ พ.ค.๒๕๑๓ – ๑๘ พ.ค.๒๕๑๖

               ๑๙ พ.ค.๒๕๑๖ กองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิด ได้ย้ายไปอยู่ที่บางนา (บก.สี่กองเรือเดิม) ตั้งแต่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน

               ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙ โดยมี พลเรือตรี ทวิช  บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิด คนแรก และ พลเรือตรี พิชิต  ชวนะเสน เป็นผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิด คนสุดท้าย

               ๑ ต.ค.๒๕๒๙ กองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิด ได้ย้ายไปอยู่ที่ ๕๗ ม.๕ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ โดยมี พลเรือตรี ศิริ ทองวิบูลย์ เป็นผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิดคนแรก

               ต่อมาเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๓ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิด” เป็น กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด” ในสมัย พลเรือตรี สุวิทย์  วัฒนกุล เป็นผู้บัญชาการ จนถึงปัจจุบัน


กองเรือทุ่นระเบิด ประกอบด้วย
        หมวดเรือที่ ๑  เรือหลวงบางแก้ว, เรือหลวงดอนเจดีย์


 เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง (เรือ กทฝ.)

ชุดเรือหลวงบางแก้ว (เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง)

- เรือหลวงบางแก้ว  เข้าประจำการ 9 กรกฎาคม 2508 หมายเลยเรือ 612

- เรือหลวงดอนเจดีย์  เข้าประจำการ 17 กันยายน 2508  หมายเลขเรือ 613

หมายเหตุ 
เดิม คือ เรือ MSC-303 และ MSC-313 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ 
ได้รับมอบตามข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา 
ผู้ สร้าง 
Dorchester Shipbuilding ประเทศสหรัฐอเมริกา (612) 
Peterson Builders ประเทศสหรัฐอเมริกา (613) 
คุณลักษณะ 
ระวางขับน้ำปกติ 330 ตัน เต็มที่ 384 ตัน 
ความยาว 43.5 ม. ความ กว้าง 8.1 ม. กินน้ำลึก 2.7 ม. 
ความเร็วสูงสุด 13 น็อต ความเร็วเดินทาง 10 น็อต 
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 2,500 ไมล์ ที่ความเร็วเดินทาง 3,000 ไมล์ 
กำลังพลประจำเรือ 50 นาย 
เครื่องจักร 
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Detroit Diesel 6V-71 กำลัง 250 แรงม้า 4 เครื่อง 
เพลาใบจักร 2 เพลา 
อาวุธ 
ปืนใหญ่กล Oerlikon Mk 4 ขนาด 20 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เรดาร์เดินเรือ Decca 1226 
โซนาร์ค้นหาทุ่นระเบิด Westinghouse AN/UQS-1D 
ขีดความสามารถ 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก Type Q2 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลเสียง A Mk 4(v) และ A Mk 6(b) 
เครนรับส่งเครื่องกวาดทุ่นระเบิด 2 ชุด 
ปืนใหญ่กล Mk 4 สามารถใช้ยิงทำลายทุ่นระเบิดที่อยู่บนผิวน้ำได้


หมวดเรือที่ ๒  เรือหลวงบางระจัน, เรือหลวงหนองสาหร่าย, เรือหลวงลาดหญ้า, เรือหลวงท่าดินแดงชุดเรือหลวงบางระจัน

- เรือหลวงบางระจัน   เข้าประจำการ  29 เมษายน 2530 หมายเลขเรือ 631  ต่อที่ประเทศ เยอรมันนี

- เรือหลวงหนองสาหร่าย  เข้าประจำการ 17 พฤศจิกายน 2530 หมายเลขเรือ 632


คุณลักษณะเรือ

ระวางขับน้ำ  :   ปกติ 414 ตัน เต็มที่ 444 ตัน

เรือยาว  : 48 เมตร

เรือกว้าง  ; 9.30 เมตร

ความสูงสะพานเดินเรือ  :  2.7 เมตร

ระบบขับเคลื่อน  : เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่องยนต์ ให้กำลัง  3,223  แรงม้า

ความเร็วเรือ : 18 นอตระบบอาวุธ

ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 3 แท่น

ครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก SDG 31

างปล่อยทุ่นระเบิด 1 ราง

านล่าทำลายทุ่นระเบิด Gaymarine Pluto 2 เครื่อง

ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox MDV

Decompression Chamber สำหรับรองรับการปฏิบัติการใต้น้ำ ของ เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ แบบ 2              ที่นั่ง ความดัน 6 ATA จำนวนลำละ 1 ระบบ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รดาร์เดินเรือ Decca 1229

ซนาร์  TSM2022 Mk III

ะบบอำนวยการรบ  M-cube

ระบบMWDC (Mine Warfare Database Compute)r หมายเหตุ

    ตัวเรือ ลทฝ. ชุดดังกล่าว เป็นตัวเรือไม้ เข้ารับการลงนามปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 

ปรับปรุงเรือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ ร.ล.บางระจัน และ ร.ล.หนองสาหร่าย ที่ ทร.ใช้ในราชการมามากกว่า 

                                                                                                   25  ปี มีความพร้อมโดยสมบูรณ์แบบ โดยมีระบบอำนวยการล่าทำลายทุ่นระเบิดที่ทันสมัย ทัดเทียมกองทัพเรือ                                                                                                                 ประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม อินเดีย นอร์เวย์ และ เนเธอร์แลนด์ชุด ร.ล.ลาดหญ้า (ลำที่ 3) (Gaeta class MHC) 

ชื่อเรือ หมายเลข และวันที่ขึ้นระวางประจำการ 
633 ร.ล.ลาดหญ้า (มิถุนายน 2542) 
634 ร.ล.ท่าดินแดง (พศจิกายน 2542) 
ผู้สร้าง 
Intermarine SpA ประเทศอิตาลี 
คุณลักษณะ 
ระวางขับน้ำปกติ 650 ตัน เต็มที่ 680 ตัน 
ความยาว 52.5 ม. ความ กว้าง 9.9 ม. กินน้ำลึก 2.9 ม. 
ความเร็วสูงสุด 14 น็อต ความเร็วเดินทาง 12 น็อต ความเร็วปฏิบัติการสูงสุดขณะต้องการเสียงเงียบ 6 น็อต 
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 1,500 ไมล์ ที่ความเร็วเดินทาง 2,500 ไมล์ 
กำลังพลประจำเรือ 48 นาย 
เครื่องจักร 
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 8V 396 TE74K กำลัง 805 แรงม้า 2 เครื่อง 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MTU 6R 183 TE52K กำลังไฟฟ้า 225 กิโลวัตต์ 4 เครื่อง 
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์/ไฟฟ้าขับเพลาใบจักร กำลัง 180 แรงม้า 2 เครื่อง (สำหรับปฏิบัติการเมื่อต้องการเสียงเงียบ) 
เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักร Voith Turbo type 18 GH/135 แบบ Voith-Schneider propeller (VSP) หรือ cycloidal drive 
เครื่องผลักดันหัวเรือ (bow thruster) กำลัง 180 แรงม้า 1 ชุด 
ความจุถังเชื้อเพลิง 49 ตัน 
ถังปรับแต่งการทรงตัวของเรือ (สามารถใช้บรรทุกเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการที่ความเร็วเดินทางได้อีก 1,500 ไมล์) 
อาวุธ 
ปืนใหญ่กล MSI-DSL/Oerlikon DS30BL KCB ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เรดาร์เดินเรือ Atlas Elektronik 9600M ARPA 
โซนาร์ค้นหาทุ่นระเบิด Atlas Elektronik DSQS-11M 
ระบบลบล้างสนามแม่เหล็กตัวเรือ (degaussing) 
ระบบอำนวยการรบ Atlas Elektronik MWS-80-6 IMCS (Integrated Mine Countermeasure System) 
ระบบสะพานเดินเรือแบบรวมการ (IBS) Atlas Elektronik NBD 
ระบบสื่อสารแบบรวมการ (ICS) Rohde & Schwarz 
ขีดความสามารถ 
(1) มาตรการลดการแพร่เสียงและสนามแม่เหล็ก 
ตัวเรือสร้างจากวัสดุผสม glass reinforced plastic (GRP) 

H.T.M.S. Tha Din Daeng (MHC-634) in action

เครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งบนแท่นรับแรงสั่นสะเทือนในห้องเก็บเสียง 
(2) อุปกรณ์ต่อต้านทุ่นระเบิด 
ระบบยานล่าทำลายทุ่นระเบิด GayMarine Pluto Plus 1 ระบบ 
- ยานใต้น้ำไร้คนขับ ควบคุมจากระยะไกล (UUV) 2 เครื่อง พร้อมเปลเข็นยาน 
- เครนรับส่งยาน 2 ชุด (ใช้สำหรับรับส่งเครื่องกวาดทุ่นระเบิดและเรือยางประจำเรือด้วย) 
- ตัวยานสร้างจากวัสดุผสม GRP ยาว 1.95 ม. 
- น้ำหนัก 315 กิโลกรัม น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม 
- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 5 เครื่อง พร้อมแบตเตอรี่ในตัว 
- ความเร็วสูงสุด 6 น็อต ปฏิบัติการได้นาน 10 ชม. ที่ความลึกสูงสุด 300 ม. 
- ติดตั้งโซนาร์นำร่อง/ค้นหาเป้า 1 ชุด โซนาร์พิสูจน์ทราบเป้า 1 ชุด กล้องโทรทัศน์สี 1 ชุด และไฟฉาย 1 ชุด 
- บรรทุกกรรไกรระเบิดสำหรับตัดทุ่นระเบิด S.E.I. CM102-ECP น้ำหนัก 2 กิโลกรัม (ดินระเบิดหนัก 120 กรัม) หรือ ดินระเบิดสำหรับทำลายทุ่นระเบิดS.E.I. CM101-CAP น้ำหนัก 45 กิโลกรัม (ดินระเบิดหนัก 30 กิโลกรัม) 
- แผงควบคุมยานติดตั้งในห้องศูนย์ยุทธการ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือ และจอแสดงผลที่สะพานเดินเรือ 
- สายสัญญาณ สำหรับควบคุมยาน แบบ fiber optic ขนาด 3 มม. ยาว 2,000 ม. 
- สายสัญญาณ สำหรับควบคุมยาน แบบ coaxial electric ขนาด 6 มม. ยาว 500 ม. 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=_adP9qL7t8E
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก Bofors MS 106 double Oropesa 
มีระบบรองรับการติดตั้งเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลเสียง A Mk 4(v) 
มีระบบรองรับการติดตั้งเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลแม่เหล็ก Thales Australia Mini Dyad 
ปืนใหญ่กล DS-30B สามารถใช้ยิงทำลายทุ่นระเบิดที่อยู่บนผิวน้ำได้ 
(3) การเก็บกู้วัตถุระเบิดและปฏิบัติการใต้น้ำ 
ห้องพักสำหรับกำลังพลชุดประดาน้ำถอดทำลายอมภัณฑ์ 7 นาย 
ตู้ปรับบรรยากาศ ความกดดันสูง (HBC) Drass Galeazzi รองรับประดาน้ำได้พร้อมกัน 2 นาย 
เรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย (RHIB) 2 ลำ
หมวดเรือที่ ๓  เรือหลวงถลาง, เรือ ท.๑ - ท.๑๒


เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด (เรือ สตท.)

ชุด ร.ล.ถลาง 
ชื่อเรือ หมายเลข และวันที่ขึ้นระวางประจำการ 
621 ร.ล.ถลาง (25 มิถุนายน 2523) 
ผู้สร้าง 
Bangkok Dock - Ferrostaal ประเทศไทย 
คุณลักษณะ 
ระวางขับน้ำปกติ 916 ตัน เต็มที่ 1,095 ตัน 
ความยาว 55.7 ม. ความกว้าง 10.0 ม. กินน้ำลึก 3.1 ม. 
ความเร็วสูงสุด 12 น็อต ความเร็วเดินทาง 10 น็อต 
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 5,600 ไมล์ ที่ความเร็วเดินทาง 5,900 ไมล์ 
กำลังพลประจำเรือ 67 นาย 
เครื่องจักร 
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล กำลัง 720 แรงม้า 2 เครื่อง 
เพลาใบจักร 2 เพลา 
อาวุธ 
ปืนใหญ่กล Bofors M3 ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น 
ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-CO1 ขนาด 20 มม./95 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น 
ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น 
รางปล่อยทุ่นระเบิด 1 ราง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine และ Furuno 
โซนาร์กวาดทางข้าง (side scan sonar) แบบเคลื่อนย้ายได้ 
ขีดความสามารถ 
(1) การสนับสนุนการปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิด 
ระวางบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับส่งกำลังบำรุงให้หมู่เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้นได้นาน 10 วัน 
สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงให้กับเรือกวาดทุ่น ระเบิดน้ำตื้นได้ 
ใช้เป็นที่ควบคุมสั่งการปฏิบัติการของหมู่เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น 
(2) อุปกรณ์ต่อต้านทุ่นระเบิด 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลเสียง A Mk 4(v) และ A Mk 6(b) 
เครนรับส่งเครื่องกวาด 2 ชุด 
(3) การเก็บกู้วัตถุระเบิดและ ปฏิบัติการใต้น้ำ 
ห้องพักสำหรับกำลังพลชุดประดาน้ำถอดทำลายอมภัณฑ์ 
รองรับการติดตั้งตู้ปรับบรรยากาศความกดดันสูง (HBC) แบบเคลื่อนย้ายได้ Drager สำหรับประดาน้ำ 1 นาย


เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น (เรือ กทต.)

ชุด ท.6 
ชื่อเรือ และวันที่ขึ้นระวางประจำการ 
ท.6 (2 ตุลาคม 2506) 
ท.7 (2 ตุลาคม 2506) 
ท.8 (2 ตุลาคม 2506) 
ท.9 (2 ตุลาคม 2506) 
ท.10 (2 ตุลาคม 2506) 
หมายเหตุ 
เรือ ท.6 ถึง ท.10 ได้รับมอบตามข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา 
ผู้สร้าง 
11th Naval District Shipyard Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา (ท.6 - ท.10) 
กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือไทย (ท.11 และ ท.12) 
คุณลักษณะ 
ระวางขับน้ำเต็มที่ 25 ตัน 
ความยาว 15.0 ม. ความกว้าง 3.9 ม. กินน้ำลึก 0.9 ม. 
ความเร็วสูงสุด 10 น็อต ความเร็วเดินทาง 8 น็อต 
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 250 ไมล์ ที่ความเร็วเดินทาง 300 ไมล์ 
กำลังพลประจำเรือ 6 นาย 
เครื่องจักร 
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล กำลัง 225 แรงม้า 1 เครื่อง 
เพลา ใบจักร 1 เพลา 
อาวุธ 
ปืนกล U.S. Ordnance M60 ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น 
ขีดความสามารถ 
ตัวเรือสร้างจากวัสดุผสม glass reinforced plastic (GRP) พื้นเรือ สร้างจากไม้ 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลเสียง A Mk 4(v) 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลแม่เหล็ก

ชุด ท.1 (ลำที่ 2) 
ชื่อเรือ และวันที่ขึ้นระวางประจำการ 
ท.1 (20 กุมภาพันธ์ 2538) 
ท.2 (24 มกราคม 2539) 
ท.3 (16 กรกฎาคม 2540) 
ท.4 
ท.5 
ท.11 (15 กรกฎาคม 2537) 
ท.12 (6 ตุลาคม 2537) 
ผู้สร้าง 
กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือไทย 
คุณลักษณะ 
ระวางขับน้ำปกติ 30 ตัน เต็มที่ 33 ตัน 
ความยาว 17.2 ม. ความกว้าง 4.3 ม. กินน้ำลึก 1.0 ม. 
ความเร็วสูงสุด 10 น็อต ความเร็วเดินทาง 9 น็อต 
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 495 ไมล์ 

กำลังพลประจำเรือ 6 นาย 
เครื่องจักร 
เครื่องยนต์จักรใหญ่ดีเซล กำลัง 420 แรงม้า 1 เครื่อง 
เพลาใบจักร 1 เพลา 
อาวุธ 
ปืนกล U.S. Ordnance M60 ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น 
ขีดความสามารถ 
ตัวเรือสร้างจากวัสดุผสม glass reinforced plastic (GRP) เก๋งเรือและพื้นเรือสร้างจากไม้ 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลเสียง A Mk 4(v) 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลแม่เหล็กComments