Valin'ny fifaninanana

 Sokajy voalohany (Miteny, mamaky ary manoratra ny teny malagasy tsotra):
1- RAKOTOZAFY Holisoa
2- ANDRIANARIVONY Andy
3- RATSIMBA Ando Stéphanie
4- RAZAFINDRAZAKA Jenner

 Sokajy faharoa (Nianatra na mianatra ny teny malagasy toy ny teny vahiny):
1- RAKOTOZAFY Samuel
2– RABAKOVOLOLONA Marie Laurence
3– RAKOTOMALALA Gisèle
4– ROBERT Yvette

Sokajy fahatelo (Ankizy latsakin'ny 13 taona):
1- RALALASON Ashley
2– FRANCOIS René
2ex– RAMIHAJAMALALA Vola
2ex– RAZAFINDRAZAKA Malala
5– RABEZATOVO Sandra
6– RABEZATOVO Christelle

Comments