ขึ้นบ้านใหม่ สพม.ยโสธร  
     วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน เพื่อรองรับการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ซึ่งมีนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร หัวหน้าหน่วยงาน  คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ
 
 

สพม.๒๘ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
       วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ >>>>  อ่านต่อ
<<<<<
 
 

ข่าวการศึกษา