GROUWSTER SOCIËTEIT


Secretariaat

:

Dirk v.d. Weij

de Boech 11, 9001 JL Grou


:

   0566-622085


:

soosgrouw@gmail.com


:

www.soos.mirrorz.com

Beste leden.

U kunt op de website niet alleen de agenda raadplegen maar ook alle recente convocaten, ledenlijsten en verslagen inzien en downloaden. Dus kom gerust eens vaker langs om op de hoogte te blijven. Er wordt getracht het zo actueel mogelijk te houden.