เทคนิคการปลูกต้นฟักข้าว

การปลูกฟักข้าว 

อันดับแรกเราต้องเพราะเมล็ด หรือ ปักชำ หรือทับเถาว์ก่อนค่ะ หลังจากนั้นจึง ทำค้างให้เกาะ พอมีดอกเราก็ช่วยผสมเกสรช่วยให้เขาติดผลค่ะ หรือ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ได้ค่ะ แต่อัตราการติดผลจะน้อยมากถ้าเราไม่ช่วย 
ต้นอ่อนขณะอยู่ในถุงดำ
ทำค้างให้ต้นฟักข้าวเกาะ
๑ ไร่ สามารถปลูกได้หลายร้อยต้น
Comments