Home‎ > ‎

Music Production
Kompania Sonus eshte studio per regjistrim dhe produkcion muzikor. Eshte themeluar ne vitin 1991 ne Prishtine. Ajo eshte njena nder kompanite me te mira per produkcion muzikor ne Kosove qe ofron sherbime jo vetem ne Kosove.
Xhevdet Gashi, producent muzikor, aranzher dhe kompozitor , pronar i Sonusi-t, themeloj kete kompani me qellim te krijimit te kushteve profesionale per krijim muzikor bazuar ne eksperiencen e gjate te tije ne lamine e muzikes dhe audio teknikes.
Qellimi i Sonusi-t eshte qe te ndihmoj artistet, bendet,  kompanite e reklamave, prodhuesit kinematografik etj., ne procesin e krijimit/formimit muzikor. Ne posedojme njohurite, praktiken dhe pajisjet qe te  zhvillojme dhe realizojme idete tuaja apo tona muzikore me nje kualitet profesional. Sonus ju ndihmon qe projektet tuaja te behen realitet.


Sonus is a recording studio and Music Production Company . It was created in 1991 in Prishtina.  Sonus aims towards becoming one of the best music production companies and recording studios in Kosovo, providing services to people not only in Kosova but in the region to.

Xhevdet Gashi, music producer and owner of Sonus, created this company for the purpose of creating music in a professional environment.

The purpose of Sonus is to aid Advertising Agencies, film makers and other companies, as well as individual artists / bands with the music creation process. We posses the necessary tools, skill and knowledge to craft and develop your musical ideas and needs into a high quality product. Sonus will help you turn your project into a reality.