Ky luc the gioi
 

Trang Web kỷ lục thế giới

www.guinnessworldrecords.com

 

Trang web trên cung cấp cho các bạn các kỷ lục thú vị trên thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc >> Nam. Bạn có thể biết ai là người cao nhất thế giới, Website nào có số lượng truy cập nhiều nhất thế giới. Được phân chia thành nhiều lĩnh vực như:

 kỷ lục về con người, sự kiện thú vị trong cuộc sống, kỷ lục trong thiên nhiên, kỷ lục khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và truyền thông, lịch sử và xã hội, thước phim thú vị trong giao thông vận tải, điều kỳ thú trong thể thao và các trò chơi khác.

 

Bạn cũng có thể gửi những kỷ lục của bạn lên qua email.

 

Tác giả: Đỗ Quang Trí, dotri84@hcm.vnn.vn

Đánh máy: freewarez (chongthamnhung.com)