โครงงานการทำจรวดน้ำ

หน้าที่ 1 - การทำจรวดน้ำจากขวด PET อย่างง่าย พร้อมแบบฐานยิง
ตัวอย่างการทำจรวดน้ำจากขวด PET อย่างง่าย พร้อมแบบฐานยิง

56886


***********************************************************จรวดน้ำขวด PET หร้อมฐานยิง รางสีดำ เจาะรูไว้สำหรับยึดจุกยางที่ต่อกับปั้มลม เมื่อสวมขวดกับจุกยางแล้วมีที่ล็อคคอขวดเพื่อจะปล่อยจรวดตามกำหนด สายยางที่เห็นต่อจากปั้มลมที่มีมิเตอร์วัดความดันลม รางปรับมุมยิงได้โดยสลักที่ยึดราง

จรวดน้ำ PET พร้อมฐานยิงที่ใช้ตัวปลดเร็วหรือค็อบเปอร์ ที่ใช้กับ
หัวปลดที่ฉีดน้ำรดต้นไม้ หาได้จากร้านอุปกรณ์ทำสวนทั่วไป คุณภาพ
ขี้นกับราคา ตั้งแต่ราคาเป็นร้อยถึงเป็นพันบาท

วิธีปลด
ใช้สายสลิงที่ได้จากสายเบรครถจักรยานเอามาดัดแปลง
โดยใช้เข็มขัดรัดสายสลิงยึดกับตัวปลดเร็วเวลาปล่อย
ไม่เปียก นิ่ง แต่แพงและต้องมีฝีมือ
นำส่งจรวดด้วยท่อนเหล็กตรงที่มีห่วงยึดกับตัวจรวดคล้องอยู่


***********************************************************
จาก คุณ นิรันดร์ ในกระทู้ ตัวอย่างขั้นตอนการทำจรวดน้ำ
(http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=14640&page=37)

หน้าที่ 2 - องค์ประกอบที่จรวดจะทะยานขึ้นสู่ฟ้า
เวลาทดลองยิงต้องมีการคำนวนหามุมและค่าของอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุดเป้าหมาย อีกอย่าง

รูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้น

ส่วนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ที่ฐานปล่อยของจรวดด้วยเราต้องออกแบบให้มีความสมดุลกับสัดส่วนของตัวจรวดและแรงอัดของน้ำให้พอดีกัน


การที่จรวดจะทะยานขึ้นสู่ฟ้านั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1. ปริมาณน้ำและอากาศภายในขวดที่จะทำปฏิกริยากันอาทิเช่น ถ้าปริมาณน้ำมากเกินไปจะทำให้จรวดไม่ทะยานขึ้นสู่ฟ้าดังใจหวัง
2. ปีกทั้ง 4 ของจรวดนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญจะทำใหจรวดไม่เสียสมดุล
3. จุกที่ทำการปล่อยจรวดจะต้องไม่มีอากาศหรือน้ำไหลย้อนออกมาเพราะจะทำให้เสียสมดุลทางปฏิกริยา ( ทางญี่ป่นเขามีจุกปล่อยแก็สอย่างดีเลยทีเดียว )


การยิงจรวจนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ ทำให้จรวดเราไปได้ตรง

จุดเป้าหมาย อีกอย่างรูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญคือความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็กถ่วงหัวจรวด จรวจขึ้นได้สูงและไปได้ไกลต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้น ของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่พร้อมกับการที่

เราอัดลมเข้าไปที่จรวด


การยิงจรวดนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุด

เป้าหมาย อีกอย่างรูปทรงที่มีรูปทรงที่เรียวลมไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้น ส่วนที่สำคัญคือความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็กถ่วงหัวจรวด จรวดควรไม่ต้านลมให้มากเกินไปและในการทำส่วนที่จะทำให้มีการปลดปล่อยให้จรวดเร็วและแรงขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญคือ

ความปลอดภัยหัวของจรวดจะต้องไม่ใช้เหล็ก การยิงจรวจนั้นต้องคำนึงถึงค่าของมุมที่ตั้งขึ้นของฐานยิงจรวดและอากาศที่อัดไปนั้นจะใช้เท่าไหร่ทำให้จรวดเราไปได้ตรงจุดเป้าหมาย

การทำจรวดน้ำต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำและอากาศภายในขวดน้ำที่มีปริมาณที่เหมาะสมที่สุดจึงจะทำให้จรวดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สูงที่สุด เราต้องมีการคำนวณและทดลองให้ได้ปริมาณน้ำกับอากาสที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะทำให้จรวดลอยขึ้นสูง การทำจรวดน้ำอาศัยหลักการแรงดันของอากาศโดยเมื่อเติมน้ำลงไปในปริมาณที่พอเหมาะและอัดอากาศเข้าไปในปริมาณที่พอดีจะทำให้จรวดขึ้นสูงที่สุด


จากการทดลองทรงกระบองกลิ้งบนพื้นเอียง โดยที่มีทรงกระบอกกลม 3 อัน มวลเท่ากัน ทำด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นต่างกัน
1.กลวงบาง
2.กลวงแต่หนา 3. ตันทั้งสามอันมีรัศมีภายนอกเท่ากัน ยาวเท่ากัน และกลิ้งโดยไม่ไถล เริ่มต้นจากหยุดนิ่งที่ยอดพื้นเอียง
สรุปได้ว่าทั้ง3 อันตกลงถึงพื้นพร้อมกันเนื่องจากมีมวลเท่ากัน และพื้นผิวของวัตถุนั้นมีแรงเสียดทานที่เท่ากัน การตกลงสู่พื้น

***********************************************************
จาก คุณ นิรันดร์ ในกระทู้ ตัวอย่างขั้นตอนการทำจรวดน้ำ
(http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=14640&page=37)

หน้าที่ 3 - ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ
มุมปล่อยจรวดขวดน้ำ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ


 


มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ เช่น ความดัน ปริมาณน้ำที่เติม มุมยิง รูปทรงฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ต่างก็ส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ

กรณีปล่อยจรวดขวดน้ำด้วยมุม 90 องศา เป็นกรณีที่สามารถทดลอง หรือ อาจจะเคยเห็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น เวลาโยนก้อนหินขึ้นไปเหนือศีรษะก้อนหินก็จะตกลงมาโดนหัว การปล่อยจรวดขวดน้ำ แบบนี้ก็เหมือนกันมันจะตกลงมาจุดเดิมที่เราปล่อย
น้ำจะเป็นตัวช่วยชะลอเวลาอากาศที่อยู่ภายในขวดออกมาช้ากว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องจากว่า น้ำมีมวลที่มากกว่าอากาศ
ดังนั้นการเติมน้ำมาก-น้อยก็ล้วนส่งผลต่อการพุ่งขึ้นของจรวดขวดน้ำ การเติมน้ำควรเติมในปริมาณ 1 ใน 3 ของจรวด
 

การเพิ่มความดันเข้าไปในขวดมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้จรวดขวดน้ำพุ่งไปได้ไกลเท่านั้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขวดน้ำอัดลมที่ใช้ว่าสามารถทนแรงดันได้ มาก-น้อย เท่าใด


 


ตัวอย่างโครงงาน จรวดขวดน้ำกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.nsm.or.th/modules.php?name=wtrkแหล่งที่มา : จากคุณ นิรันดร์ http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=12997 http://www.nsm.or.th/data/wr-newton-law.pdf


*********************************************************

เกริ่นมาพอสมควรแล้ว ต่อไปเราจะเข้าเรื่องของฐานจรวดขวดน้ำในรูปแบบต่างๆนะค่ะ จากสมาชิกของเรา มีทั้งแบบที่เห็นกันบ่อยๆ และ แปลกๆ จากความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละคนค่ะ

หน้าที่ 4 - การทำฐานจรวด

หน้านี้เราจะเริ่มกันที่ การทำฐานจรวด จาก สมาชิกแต่ละท่านกัน
 
สมาชิกท่านแรก : คุณ SNV
 


59926

ผลงานของคุณ snv ค่ะ แต่กว่าจะมาออกมาสวยงามขนาดนี้ ชาวจรวดขวดน้ำ อยากเห็นภาพในช่วงพัฒนามั้ยค่ะ วันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะ

 

ฐานยิงที่ คุณ SNV ทำ ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก
1. ตัวเปิด ปิด เรียกชัตเตอร์
2. ชัตเตอร์
3. แบบสปริงดึง
4. แบบดึงแล้วเปิด (ยิง)
5. แบบ 2 ปีก ขยับได้พร้อมกัน
6. แบบเบสิก ก็เป็นแบบใช้มือดึง
7. ส่วนที่ ใช้สายรัดสายไฟ

ที่นี้เราจะมาดู ฐานยิงจรวดของคุณ snv ตั้งแต่ตัวแรกกันเลยค่ะ


59921

<<<<< ตัวแรกใช้หางปลาตัวเดียว >>>>>
 

<<<<< ตัวที่ 2 ใช้หางปลา 2 ตัว >>>>>


 


59922


พลาสติคที่ติดกับเหล็กตามภาพที่เห็นนั้น
คุณ snv ใช้เกลียวปล่อยตัวเล็กๆ ยึดจากด้านหน้าที่เป็นเหล็ก
เนื่องจากน็อตตัวเล็กและไม่ยาวมากก็เลยมองไม่เห็นจากด้านหลัง
ถ้ามองด้านหน้าจะเห็นชัดเจนเลยครับ
สำหรับคนที่อยากทำฐานยิง ควรเริ่มจากแบบง่ายๆ ก่อนก็น่าจะดีนะค่ะ
** ถ้าเราก้าวกระโดด อาจไม่ทราบซึ้งถ้าจะเริ่มต้นนับก็น่าจะนับ 1 2 3 ไม่ควรไปเริ่มที่ 7 8 9 อย่างดีก็อาจเริ่มที่ 3 4 5 ก็ไม่ว่ากัน** คุณ snv ฝากไว้ค่ะ


59923

แนวคิดในการปรับปรุงรุ่นฝาเกลียว
พยายามทำแกนให้ได้
และให้มีขนาดใกล้เคียงกับปากขวด
ลองทำดูนะค่ะ เพราะเป็นรุ่นประหยัด


***********************************************************

แหล่งที่มา : http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=38500&page=6หน้าที่ 5 - ผ่าตัด ภายในท่อ ให้เห็นชัดๆ


 
   

60960
 
   

60961
 
   

60962
 

60963

   
เป็นยังงัยกันบ้างค่ะ ให้ดูกันทีละขั้น ทีละชิ้นเลย ต่อไปเราจะมาผ่าให้เห็นถึง ส่วนประกอบภายในท่อค่ะ  
   

60964


   
60965  
   

60968

   
60969  
   

60970
   ข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

ฐานจุ๊บจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่ารูทางเข้าท่อ 3 หุนเล็กน้อย ก่อนประกอบควรเจียรให้เส้นผ่าศูนย์กลางลดลง ให้เครือๆ กับปากท่อ ก็โอเค แล้ว
และอย่าลืมตัดยางในรองด้วยจะได้กันรั่ว นะค่ะ


หน้าที่ 6 - ฐานจรวด ตระกูล C

ตามมาติดๆค่ะ รุ่น C4 วันนี้ มีภาพมาให้ดูมากมายค่ะ
62283
 
62284
 
62290
 
ต่อไป รุ่น C5 ผลงานคุณ snv พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ
62291
 

62292
 

62336
 
รุ่น C6 เริ่มอลังการขึ้นแล้ว ว้าว !!
62293
 
62294
 
62295
 
รุ่น C7 ตามมาติดๆค่ะ
62417
 
62418
 
62419
Comments