O projektu

'Sonične skulpture’ je intermedijski umetniški projekt, ki v svojem izhodišču raziskuje konceptualno polje tako imenovanih minljivih skulptur v odnosu do fizične realnosti zvoka. Za realizacijo izrablja številna orodja in postopke, namenjene povezovanju sodobne umetnosti z napredno znanostjo v enovit umetniški projekt. Gledalcu ponuja inovativen pogled ter posebno izkušnjo zvočnosti, ki se kaže kot vidna, fizična a vendar časovno minliva skulptura v prostoru. S tem se odprejo vprašanja o naravi zvoka v odnosu do fizične prezence tako na analitični, konceptualni kot na formalin ravni. Projekt ‘Sonične skulpture’ bo predstavljen v obliki razstave in bo skozi proces razvil popolnoma nova orodja izražanja ter tako pripomogel k razširitvi raziskovanj znotraj intermedijske umetnosti.


Končni cilj ‘Soničnih skulptur’ je razviti svojevrstno poetiko v odnosu do zvoka na stičišču med fizičnostjo ter snovnostjo, ter tako odpreti pomembna vprašanja glede vstrukture in pomena objekta v polju intermedijski umetnosti. V konceptualni osnovi projekt prevzema raznovrstne tehnološke postopke in s tem vzbuja zanimanje za inovativne ideje in umetniške izraznosti tako na intermedijskem področju kot na znanstveno-raziskovalnem akademskem področju. S tem bo projekt omogočil in utrdil sodelovanja med intermedijskimi umetniki ter znanstveniki, delujočimi na Inštitutu Jozef Stefan.


       Akustična levitacija                  Fazni zamiki                  Helmholzov resonator         Resonančne frekvence