What's Happening‎ > ‎

Worldliness

posted Sep 8, 2011, 2:06 AM by Chucshwal SangMhchai
แม่แบบแบนเนอร์ปรับปรุง (2011). PNG
อิทธิพลของ Worldliness

   หลายคนของ Yahuwah มี stupefied ด้วยจิตวิญญาณของโลกและมีการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาโดยงานของพวกเขา พวกเขาปลูกฝังความรักสำหรับเงินสำหรับบ้านและที่ดินจนกว่าจะดูดซับอำนาจของจิตใจและความเป็นอยู่และปิดออกความรักให้กับผู้สร้างและวิญญาณสำหรับผู้ที่ Yahushua ตาย พระเจ้าของโลกนี้ที่มีนัยตาของพวกเขาน่าสนใจนิรันดร์ของพวกเขาจะทำมัธยมศึกษาและสมอง, กระดูกและกล้ามเนื้อจะเก็บภาษีได้อย่างถึงที่สุดเพื่อเพิ่มการครอบครองโลกของพวกเขา และการสะสมของความเอาใจใส่และภาระนี้เป็นพาหะในการละเมิดโดยตรงจากคำสั่งของ Yahushua ที่กล่าวว่า  "วางไม่ได้ขึ้นเองขุมคลังในแผ่นดินที่มอดและสนิมทรงความเสียหายและที่ขโมยทำลายและขโมย."  (มัทธิว ) 6:19 พวกเขาลืมว่าเขากล่าวว่ายัง  "วางขึ้นสำหรับสมบัติตัวเองอยู่ในสวรรค์"  ว่าในการทำเช่นนั้นพวกเขาจะทำงานเพื่อประโยชน์ของตัวเอง สมบัติที่วางขึ้นในสวรรค์เป็นที่ปลอดภัยไม่มีใครสามารถขโมยวิธีการหรือความเสียหายมันมอด แต่สมบัติของพวกเขาคือบนแผ่นดินโลกและ affections ของพวกเขาจะได้สมบัติของพวกเขา ในถิ่นทุรกันดาร, Yahushua พบการล่อลวงชั้นนำที่ดีที่จะทำร้ายคน มีเพียงผู้เดียวที่เขาพบเขี้ยวลากดิน, ศัตรูบอบบางและเอาชนะเขา สิ่งล่อใจที่ดีในครั้งแรกคือเมื่อความอยากอาหาร; การสันนิษฐาน, สองรัก, สามของโลก บัลลังก์และอาณาจักรของโลกและศักดิ์ศรีของพวกเขาที่ถูกนำเสนอให้กับ Yahushua ซาตานมาพร้อมกับเกียรติโลก, ความมั่งคั่งและความสุขของชีวิตและนำเสนอในที่มีแสงพวกเขาน่าสนใจมากที่สุดในการจูงใจและหลอกลวง  "ทุกสิ่งเหล่านี้ " เขากล่าวว่าเพื่อ Yahushua, "ฉันจะให้เจ้าหากเจ้าล้มลงและ นมัสการฉัน."  (มัทธิว 04:09) ยัง Yahushua มันไส้ศัตรูเขี้ยวลากดินและมาปิดวิกเตอร์    แมนจะไม่พยายามโดยการล่อลวงเป็นพลังเป็นผู้ที่ assailed Yahushua; แต่ซาตานได้ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นในที่ใกล้เขา "เงินทั้งหมดนี้ได้รับนี้แผ่นดินนี้อำนาจนี้เกียรตินิยมเหล่านี้และทรัพย์สิน, ฉันจะให้เจ้า"-- เพื่ออะไร เงื่อนไขเป็นไม่ค่อยตามที่ระบุไว้ชัดถ้อยชัดคำที่มันเป็นไป Yahushua, -- ". ถ้าเจ้าล้มลงและนมัสการฉัน"เขาเป็นเนื้อหาที่จะต้องมีความสมบูรณ์ที่จะต้องให้ผล, มโนธรรมทู่ ผ่านความจงรักภักดีเพื่อผลประโยชน์ทางโลกเขาได้รับความเคารพทั้งหมดที่เขาถาม ประตูถูกเปิดทิ้งไว้สำหรับเขาที่จะใส่ตามที่เขาพอใจกับการรถไฟชั่วร้ายของเขาจากการขาดความอดทน, ความรักของตนเองความภาคภูมิใจ, ความโลภ, ความไม่ซื่อสัตย์และ มนุษย์เป็นเสน่ห์และเสน่ห์ทรยศเกี่ยวกับการทำลาย

  

     ตัวอย่างของการ Yahushua คือก่อนที่เรา เขา overcame ซาตานแสดงให้เราทราบว่าเราอาจเอาชนะ Yahushua ต่อต้านซาตานกับพระคัมภีร์ เขาอาจจะมีการขอความช่วยเหลือไปที่อำนาจของพระเจ้าของเขาเองและใช้คำพูดของเขา; แต่เขากล่าวว่า  ". มันเขียน, แมนจะต้องไม่อยู่ด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียว แต่โดยคำทุกคำที่ proceedeth ออกจากปากของ Yahuwah ที่"  (มัทธิว ) 4:4 หากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และการศึกษาตามที่ผู้ติดตามที่ยอมรับว่าตนเองเป็นของ Yahushua จะเสริมเพื่อให้ตรงกับศัตรูที่เขี้ยวลากดิน; แต่คำพูดของ Yahuwah เป็นที่ถูกทอดทิ้งและภัยพิบัติและการพ่ายแพ้ต่อ

     มีชายหนุ่มมาถึง Yahushua และกล่าวว่า"อาจารย์ดีมาก, สิ่งที่ดีสิ่งที่ฉันจะทำว่าฉันอาจจะมีชีวิตนิรันดร์" (มัทธิว 19:16) Yahushua Bade เขารักษาพระบัญญัติ เขาตอบว่า  "ทุกสิ่งเหล่านี้มีผมเก็บจากเยาวชนของฉันขึ้น; สิ่งที่ขาดฉันยัง?" (มัทธิว 19:20) Yahushua มองด้วยความรักเมื่อชายหนุ่มและนับถือชี้ออกไปเขาขาดของเขาในการรักษากฎหมายของพระเจ้า เขาไม่ได้รักเพื่อนบ้านของเขาเป็นตัวของเขาเอง ความรักของเขาเห็นแก่ตัวของความมั่งคั่งคือข้อบกพร่องซึ่งหากไม่แก้ไขจะขัดขวางเขาจากสวรรค์  "ถ้าเจ้าจะสมบูรณ์แบบไปและขายที่เจ้าและให้กับคนยากจนและเจ้าจะมีสมบัติในสวรรค์และ มาและปฏิบัติตามฉัน." (มัทธิว 19:21)     

     Yahushua ที่จะมีชายหนุ่มคนเข้าใจว่าเขาจำเป็นต้องใช้อะไรของเขามากกว่าจะทำตามตัวอย่างที่ตัวเขาเอง, ปริญญาโทจากสวรรค์ที่มีการตั้งค่า เขาซ้ายทรัพย์สินและศักดิ์ศรีของเขาและกลายเป็นไม่ดีคนที่ผ่านความยากจนของเขาอาจจะทำที่อุดมไปด้วยและเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเหล่านี้เขาต้องการคนที่ให้ผลผลิตความมั่งคั่งของโลกเกียรติและมีความสุข เขารู้ดีว่าในขณะที่ affections จะมายังโลกที่พวกเขาจะถอนตัวออกจาก Yahuwah; ดังนั้นเขาจึงกล่าวกับคนหนุ่มสาว"ไปและขายที่เจ้าและให้กับคนยากจนและเจ้าจะมีสมบัติในสวรรค์และมา และปฏิบัติตามฉัน."  วิธีการเขาได้รับจากคำพูดของ Yahushua? คือเขาชื่นชมยินดีที่เขาสามารถรักษาความปลอดภัยของสมบัติสวรรค์? ! โอ้ไม่  "เขาก็ไปเศร้าโศก; สำหรับเขาครอบครอง great."  (มัทธิว 19:22) เขาร่ำรวยมีเกียรติและอำนาจและจำนวนเงินที่ดีของสมบัติของเขาทำเช่นการกำจัดของมันดูเหมือนเกือบจะเป็นไปไม่ได้

     คนนี้โลกความรักที่ต้องการสวรรค์ แต่เขาต้องการที่จะรักษาความมั่งคั่งของเขาและเขาละทิ้งชีวิตอมตะสำหรับความรักของเงินและอำนาจ Oh, สิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนอนาถ! แต่หลายคนที่ปฏิญาณที่จะรักษาบัญญัติของ Yahuwah จะทำในสิ่งเดียวกัน

     ที่นี่อันตรายจากการร่ำรวยกับคนโลภเป็น; กำไรมากขึ้นเขาที่ยากก็คือสำหรับเขาที่จะใจกว้าง เพื่อลดความมั่งคั่งของเขาเป็นเหมือนกันกับชีวิตของเขาและเขาจะเปลี่ยนจากสถานที่ท่องเที่ยวของรางวัลอมตะ, เพื่อรักษาและเพิ่มทรัพย์สมบัติทางโลกของเขา เขาเก็บไว้บัญญัติ, ทรัพย์สมบัติทางโลกเขาจะไม่ได้รับที่ดีเพื่อให้ วิธีการอาจเขาในขณะที่พล็อตและมุ่งมั่นเพื่อตัวเองรัก Yahuwah มีทั้งหมดหัวใจของเขาและด้วยใจของเขาและด้วยความแรงของเขาและเพื่อนบ้านของเขาเป็นตัวเอง? เขากระจายไปยังสิ่งจำเป็นของคนยากจนที่เป็นที่ต้องการเรียกร้องเขาจะได้รับการไกลความสุขของพวกเขาและจะมีสมบัติสวรรค์มากขึ้นและน้อยลงของโลกตามที่ไปยังสถานที่ affections ของเขา

     Yahushua มีความมุ่งมั่นให้กับแต่ละของพรสวรรค์เราของวิธีการและอิทธิพลของ; และเมื่อเขาจะมาคำนวณกับมหาดเล็กและทั้งหมดจะถูกเรียกไปยังบัญชีที่เข้มงวดที่จะใช้ทำจากความสามารถที่ intrusted ให้พวกเขาเป็นวิธีการที่จะให้คุณของฉัน พี่ชาย, น้องสาวของฉันหมีการสอบสวนหรือไม่ คุณจะได้เตรียมที่จะกลับไปยัง Master พรสวรรค์ของเขาเท่าที่วางก่อนที่เขาเงินต้นและดอกเบี้ยจึงแสดงให้เห็นว่าคุณได้รับคนงานมีเหตุผลเช่นเดียวกับที่ซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรในการให้บริการของเขาหรือไม่ ทั้งหมดจะได้รับรางวัลในสัดส่วนที่แน่นอนของความจงรักภักดี, ความเพียรและความพยายามอย่างจริงจังที่เกิดขึ้นในการซื้อขายกับสินค้าหลักของพวกเขา; แต่ในกรณีของจำนวนมากจะถูกแสดงโดยบ่าวผู้ห่อพรสวรรค์ของเขาในผ้าเช็ดปากและฝังไว้ในแผ่นดิน ซึ่งก็คือมันซ่อนตัวในโลก

     Yahuwah ถือคุณเป็นลูกหนี้ของเขาและยังเป็นลูกหนี้กับผู้ชายเพื่อนของคุณที่ยังไม่ได้แสงของความเป็นจริงในปัจจุบัน เขามีให้คุณแสงจะไม่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้บุชเชล แต่จะต้องตั้งอยู่บนเชิงเทียนที่ในบ้านอาจจะได้รับประโยชน์ แสงเงาของคุณควรที่จะสอนจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่ Yahushua ตาย พระคุณของ Yahuwah ปกครองในหัวใจของคุณและนำใจและความคิดของคุณลงในการครอบงำเพื่อ Yahushua, จะทำให้คุณมีอำนาจในด้านของ Yahushua และความจริง

     เปาโลกล่าวว่า" ฉันลูกหนี้ทั้งสองไปยังชาวกรีกและ Barbarians ทั้งที่ชาญฉลาดและไม่ฉลาด." (โรม 1:14) ได้เปิดเผย Yahuwah ความจริงของพระองค์เพื่อให้พอลและในการทำเพื่อให้ได้ทำให้เขาไปยังลูกหนี้เหล่านั้น ผู้ที่อยู่ในความมืดเพื่อให้รู้กับพวกเขา แต่หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเพื่อ Yahuwah พวกเขามีพรสวรรค์ในการจัดการปริญญาโทของพวกเขาพวกเขามีอำนาจของจิตใจว่าถ้าลูกจ้างในทิศทางที่เหมาะสมจะทำให้เพื่อนร่วมงานพวกเขาด้วย Yahushua และทูตสวรรค์ของพระองค์ จิตวิญญาณหลายคนอาจจะบันทึกถึงความพยายามของพวกเขาที่จะส่องแสงเป็นดาวในมงกุฎของพวกเขาชื่นชมยินดี แต่พวกเขาไม่แยแสกับทั้งหมดนี้ ซาตานได้ขอให้ผ่านสถานที่น่าสนใจของโลกนี้ไปล่ามโซ่พวกเขาและทำให้เป็นอัมพาตอำนาจทางศีลธรรมของพวกเขาและเขาได้ประสบความสำเร็จดีเกินไปเท่านั้น   

     วิธีการบ้านและที่ดินสามารถเปรียบเทียบในมูลค่าที่มีจิตวิญญาณที่มีค่าสำหรับผู้ที่เสียชีวิต Yahushua? ผ่านการใช้เป็นเครื่องมือของคุณที่รักของพี่น้องและพี่น้องจิตวิญญาณเหล่านี้อาจจะถูกบันทึกไว้กับคุณในราชอาณาจักรของพระสิริ; แต่คุณจะไม่สามารถใช้เวลากับคุณมีส่วนที่เล็กที่สุดในโลกของสมบัติของคุณ ได้รับสิ่งที่คุณอาจรักษามันด้วยการดูแลความรู้สึกอิจฉาที่คุณมีความสามารถในการออกกำลังกายและยังอาณัติอาจออกไปจากต้นแบบและในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งสกิลไฟที่ไม่สามารถดับได้อาจทำลายสะสมของชีวิตทั้งหมดของคุณ และวางพวกเขามวลของซากปรักหักพังระอุ คุณอาจจะอุทิศทั้งหมดพรสวรรค์และพลังงานเพื่อการวางสมบัติขึ้นในแผ่นดินของคุณ แต่สิ่งที่พวกเขาจะได้เปรียบคุณเมื่อชีวิตของคุณปิดหรือ Yahushua ทำให้ลักษณะของเขาหรือไม่ เพียงเท่าที่คุณได้รับการยกย่องที่นี่โดยการให้เกียรติความร่ำรวยทางโลกและการละเลยของชีวิตทางจิตวิญญาณเพียงเพื่อให้ต่ำกว่ามากคุณจะจมในมูลค่าคุณธรรมก่อนที่ศาลของผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่"อะไรมันจะกำไรชายคนหนึ่งถ้าเขาจะ ได้รับโลกทั้งโลกและสูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองของเขา."   (Mark 08:36) 

     การลงโทษของ Yahuwah จะตกอยู่กับผู้ที่ได้รับทรัพย์ศฤงคารแทนของผู้สร้างของพวกเขา แต่ผู้ที่อาศัยอยู่สำหรับ Yahuwah และสวรรค์ชี้ให้เห็นวิถีชีวิตของคนอื่น ๆ จะพบว่าเส้นทางของเพียงแค่เป็นไฟส่องสว่างที่ shineth มากขึ้นแก่วันที่สมบูรณ์แบบ และพวกเขาจะได้ยินโดยและโดยคำเชิญยินดีต้อนรับคุณ,  "ดีข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์เจ้า; ใส่เจ้าเป็นความสุขของมาสเตอร์ของเจ้า."  (มัทธิว 25:21) ความสุขของ Yahushua ได้ว่าการมองเห็นวิญญาณที่บันทึกไว้ในราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ของเขาและสำหรับความสุขนี้เขา  "ทนข้าม, despising อัปยศ."  (ฮีบรู 12:02) แต่เร็ว ๆ นี้  "เขาจะได้เห็นของ travail ของจิตวิญญาณของเขาและจะต้องมีความพึงพอใจ."  (อิสยาห์ 53:11) วิธีการมีความสุขเหล่านั้นจะถูกที่มีร่วมกันในการทำงานของเขาได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในความสุขของเขา   

โดย : เอลเลนสีขาวรีวิว & Herald 23 มิถุนายน 1885   

ทีม WLC : เราได้เอาออกจากบทความต้นฉบับทั้งหมดชื่อคนป่าเถื่อนและชื่อสำหรับบิดาและพระบุตรและมีการเปลี่ยนพวกเขากับชื่อที่กำหนดไว้เดิม นอกจากนี้ยังมีการบูรณะในพระคัมภีร์ที่ยกมาชื่อเดิมของพระบิดาและพระบุตรของพวกเขาเดิมเขียนโดยนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจของพระคัมภีร์

www WorldsLastChance . คอม
Update เมื่อวันที่อังคารมิถุนายน 7, 2011
Comments