หน้าแรก

 


ประชาสัมพันธ์

  • การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียน และเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียน และเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ ให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
    ส่ง 26 ก.พ. 2560 23:59 โดย Songserm npt2
  • ดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการการเปิดห้องเรียนพิเศษตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 เอกสารแนบ
    ส่ง 9 พ.ย. 2559 00:32 โดย Songserm npt2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »