Velkommen‎ > ‎Nyttig informasjon‎ > ‎

Om korpset

Søndre Nittedal Skolekorps: Blant de beste - plass til alle!

Hva er Søndre Nittedal Skolekorps?

Søndre Nittedal Skolekorps ble startet i 1988 som en sammenslåing av Holm og Slattum Skoles Musikkorps. Vi rekrutterer i dag fra Holumskogen, Ulverud, Slattum og Li skoler. Korpset har rundt 70 medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Hvordan er korpset organisert?

Korpset er delt inn i enheter etter alder og nivå:
Aspirantkorps • Juniorkorps • Hovedkorps

Denne inndelingen gjør at hver enkelt musikant får undervisning på sitt nivå. Vi har ukentlige instruktørtimer på eget instrument.
I tillegg kommer øvelser for hele korpsenheten (samspill) hver uke. Dirigent for hovedkorpset er Anne Marit Harbek, mens Karin Nordli har ansvaret for junior- og aspirantkorps.

Hvorfor korps?

Skolekorps er bra for barn og unge.  Musikalske og menneskelige egenskaper utvikles. Korps handler om samspill i ordets rette forstand, og sosiale egenskaper blir stimulert.

Musikantene får delta på seminarer, stevner, konkurranser, konserter og reiser og får hvor oppleve masse gøy.  Vi tilbyr et godt miljø for barn og unge.  Det er også et hyggelig voksenmiljø rundt korpset og et eget Veterankorps for interesserte foreldre.

Hvor og når øver vi?

Øvelsene foregår i hovedsak på Li skole. Instruksjon på eget instrument foregår på mandager. Samspilløvelsene er på onsdager, og de har ulik varighet etter alder og nivå. Det arrangeres også seminarer og sommerkurs. Verdifull trening får vi også når vi drar på musikkstevner og konkurranser. På reisene er det mye moro og spennende opplevelser.

Hvilke instrumenter?

Du kan velge mellom mange forskjellige instrumenter:
Euphonium – Fløyte – Klarinett – Kornett/trompet
Obo – Saxofon – Slagverk – Trombone – Walthorn – Tuba

Vi har topp utdannede instruktører, hovedsakelig fra Nittedal musikk-og kulturskole.

Vurderer du å begynne?

Flott! Ta kontakt med nestleder - epost "nestleder@sondrekorpset.no". Andre kontaktpunkter er under "dirigenter og støtteapparat".

Comments