Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook!

Søndre Nittedal skolekorps holder til, som navnet tilsier, i Nittedal, et drøyt steinkast nord for Oslo. Vi rekrutterer fra tre skoler i søndre del av Nittedal: Slattum, Ulverud og Holumskogen.

Korpset ble stiftet i 1988, etter sammenslåing av hhv. Holm og Slattum skolekorps. Vi har tre korps: aspiranter, juniorer og hovedkorps. Antall musikanter ligger stabilt omkring 60, hvorav omtrent halvparten er i hovedkorpset.

Vår målsetning er spilleglede og godt sosialt samhold for alle musikantene, som er i alderen 8-19 år. I løpet av året drar vi på turer i tillegg til faste øvinger hver onsdag. Samtidig gjør ivrige musikanter og dyktige instruktører at vi holder et godt musikalsk nivå. Vi ønsker alle velkommen, vi har plass til alle, uansett nivå og musikalske ambisjoner! Les mer.

To ganger i året arrangerer vi loppemarked på Ulverud skole i Nittedal. Les mer.

Vil du ble med i korpset? Ta kontakt med oss: blimed@sondrekorpset.no