TEXTOS DESCRIPTIUS‎ > ‎CICLE MITJÀ‎ > ‎

Descripció d'animals

-Llegir 'un text descriptiu, que serveixi d'exemple pels alumnes.
-Subratllar les paraules més importants de les descripcions: els adjectius.
-Facilitar als alumnes un llistat d'adjectius, que puguin utilitzar.
-Donar als alumnes unes descripcions ja fetes, i a partir de les quals hauran d'endevinar de que animal es tracta.
-A partir d'unes preguntes sobre l'animal escollit, els nens elaboraran un guió del que volen explicar del seu animal.
-Elaborar un esborrany de la descripció de la seva mascota, a partir del material elaborat (guió) i consultant el material treballat (llistat d'adjectius)
-Passar a net l'esborrany autocorregit amb l'ajuda del mestre i del diccionari.
-Revisar el text final.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

 

ACTIVITATS INICIALS: Contextualització, recerca de coneixements previs, explicitar les activitats que es realitzaran i explicar l’avaluació que es farà.

AGRUPAMENT

I

P

PG

GG

1

A partir d’una fotografia d’un animal presentada en l’àrea de medi, preguntarem als nens com podrien descriure les característiques d’aquell animal (entre tots faríem un llistat d’adjectius a la pissarra)

 

 

 

X 

 

ACTIVITATS  DE DESENVOLUPAMENT: Expressió oral, acompanyament en les estratègies de comprensió lectora, continguts del text mode, recursos per a l’expressió escrita.

AGRUPAMENT

I

P

PG

GG

1

Presentar un text model d’una descripció. Realitzar una lectura col·lectiva i comprensiva.

 

 

 

 

X

2

Assenyalar els adjectius utilitzats (ampliar vocabulari) i subratllant els diferents connectors.

 

 

 

 

 

 

X

3

Omplir buits d’una descripció.

 

X

 

 

 

4

A partir de petites descripcions endevinar l’animal que s’està descrivint.

 

 

 

X

 

5

Respondre preguntes sobre el seu animal favorit o la seva mascota, que posteriorment utilitzarà com a guió per elaborar el seu text.

 

X

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE SINTESI : Textualització,  correcció, avaluació.

AGRUPAMENT

I

P

PG

GG

1

Escriure la descripció de la seva mascota a partir del guió.

X

 

 

 

2

Revisar el seu escrit fent una autovaloració (he posat títol?, he deixat els marges adequats?, he fet bona lletra?, he fet repeticions?, he variat els connectors?, concorden les frases?, he posat signes de puntuació?, he aplicat normes ortogràfiques?)

X

 

 

 

 

 

METODOLOGIA

Explicació del per què de les principals activitats i dels agrupaments/ elements motivadors…

A la classe penjarem tot aquell material que pugui ser d’utilitat a l’hora d’escriure.

Hem reservat un espai de suro per a “ser un bon escriptor”. En aquell espai ficarem el guio de la tipologia que estem treballant en aquest moment, el text descriptiu.

A més a més hi haurà un llistat de connectors que pot ser útil per a realitzar qualsevol tipus de text .

Primer llegirem descripcions, i farem comprensions lectores d’aquesta tipologia. Podem aprofitar per treballar el tema dels adjectius.

Remarcarem molt els adjectius, donarem als nens un llistat d’adjectius que poden utilitzar a l’hora de fer les seves descripcions (ampliant el seu vocabulari).

Utilitzarem diverses descripcions ja elaborades i en les que els alumnes han d’endevinar de quin animal estem parlant.

Motivarem als nens dient que la descripció que ells elaborin l’hauran de llegir als seus companys i aquests hauran d’endevinar de quin  animal estan parlant.

 

ESTILS D’ENSENYAMENT

Instrucció directa

x

Assignació de tasques

x

Treball per grups

x

Treball per projectes

x

Coneixements previs

x

Problematització

x

 

AGRUPAMENTS

Treball individual

x

Treball per parelles

 

Petit grup

x

Gran grup

x

 

 

ĉ
Maite Luz Garcia,
3 de maig 2011, 6:33
ĉ
Maite Luz Garcia,
30 d’oct. 2010, 23:01
ą
Maite Luz Garcia,
4 de gen. 2011, 21:57
ą
Maite Luz Garcia,
4 de gen. 2011, 21:57
ą
Maite Luz Garcia,
30 d’oct. 2010, 23:08
ĉ
Maite Luz Garcia,
7 de nov. 2010, 2:00
ą
Maite Luz Garcia,
30 d’oct. 2010, 23:11
ĉ
Maite Luz Garcia,
30 d’oct. 2010, 23:16
Comments