หน้าที่ของ ซีพียู


 
หน่วยประมวลผล   นิยมเรียกว่า ซีพียู  ซึ่งย่อมาจาก Central Processing Unit ทำหน้าที่  ใน การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูลและ ควบคุม  การทำงานของคอมพิวเตอร์  
 
Comments