หน้าที่ของ แผงแป้นอักขระ

แผงแป้นอักขระ  

แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลมาตรฐานลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป         มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีกลุ่มตัวเลขอยู่ทางด้านขวามือของผู้ใช้มีลักษณะเหมือนกับเครื่องคิดเลขทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

          หน้าที่  รับข้อมูลหรือคำสั่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ  อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูล  ได้แก่ แป้นพิมพ์ เครื่องรับแผ่นบันทึก เมาส์ ฯลฯ


 
Comments