หน้าที่ของ ลำโพง

ลำโพง (Speaker
ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multiedia) 

ĉ
Somjit Khasana,
19 ส.ค. 2554 20:49
Comments