หน้าที่ของ จอภาพ

จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวจะแบ่งได้เป็น ชนิด  คือ 
 1. จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube)
 
 
 
 
 

 

2. จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)
 
ĉ
Somjit Khasana,
19 ส.ค. 2554 16:20
Comments