โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตจัดทำโคลงสุภาษิตขึ้นหลายบทโคลงที่คัดมาให้เรียนในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้นมี 3 เรื่อง คือ โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ และโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ  ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ  มีคุณค่าให้ข้อคิดคติเตือนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
การอ่านทำนองเสนาะ:โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่ 5  8006 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 03:25 Kiatisak khow
ċ

ดู ดาวน์โหลด
แผนภาพความคิด:โคลงสุภาษิตในรัชกาลที่5  550 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 03:25 Kiatisak khow
ć
ดู ดาวน์โหลด
Power Point : โสฬสไตรยางค์  795 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 03:25 Kiatisak khow
Comments