จังหวัตตราด
Updated Feb 9, 2014, 7:46 AM
น่ารู้ เมืองตราด
Use template

การนำทาง

0วันนี้คือ

ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • somchay apibalsri
    มีนาคม 9, 2012

แหลมกลัด


 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแหลมกลัดเป็นตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด เดิมทีชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า "บ้านซ่องโจร" เนื่องจากมีการปล้น ฆ่า จี้ชิงทรัพย์และเป็นที่หลบซ่อนของโจร ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสจังหวัดตราดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับฝรั่งเศส พระองค์ท่านรับทราบเรื่องนี้ จึงโปรดเกล้าให้หลวงนาวามาเป็นข้าราชบริพารดูแลรักษาความสงบ ประกอบกับบริเวณนี้เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงเรียกชื่อใหม่ว่า”แหลมตรัส” ต่อมาคำพูดเพี้ยนเป็น”แหลมกลัด”จวบจนถึงทุกวันนี้

 สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ของตนเอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลัก มีเนื้อที่ประมาณ 82 ตาราง ก.ม. มีพื้นที่ทำการเกษตร 10,020 ไร่
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชำราก อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทิวเขาบรรทัด
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,242 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,374 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน 
อาชีพเสริม ประมงและค้าขาย
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.แหลมกลัด
2.โรงเรียนวัดแหลมกลัด,วัดสะพานหิน
3.โรงเรียนคลองประทุน,วัดคลองประทุน
4.สถานีอนามัยท่าเส้น,สถานีอนามัยแหลมกลัด
6.น้ำตกสะพานหิน,หาดลานทราย,หาดมุกเมฆ,หาดทรายเงิน,หาดมุกแก้ว
7.ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
8.กองร้อย ตชด.117


โลมาอิรวดี ที่แหลมกลัด จ.ตราด (ททท.)

          แหลมกลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองตราด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่  มีสิ่งที่เป็นจุดเด่น คือ หาดลานทราย เป็นชายหาดที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีเม็ดทรายขาวละเอียด บริเวณหน้าหาดน้ำไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน จากแหลมกลัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแหลมศอกได้

 การชมโลมา

          โลมาที่พบในอ่าวแหลมกลัด เป็น โลมาชนิดหัวบาตร พันธุ์อิระวดี จะเข้ามาหากินปลาทูบริเวณชายฝั่งของแหลมกลัด เนื่องจากช่วงนี้จะมีปลาทูมาอาศัยอยู่มากในบริเวณนี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม จะพบเห็นโลมาเป็นฝูง ๆ ละประมาณ 5 – 10 ตัว บางฝูงก็จะมีลูกมาด้วย ส่วนโลมาปากขวดนาน ๆ จะว่ายเข้ามาให้เห็น

          การเดินทางออกไปชมจะต้องนั่งเรือออกไปจากฝั่งประมาณ 2 – 3 ไมล์ทะเลก็จะได้พบเห็นโลมา ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจใช้บริการเรือประมง เรือเร็ว หรือเรือขนาดเล็กไปเที่ยวชมได้โดยไม่มีอันตราย เนื่องจากอยู่ใกล้ฝั่ง และมีเกาะช้างบังกระแสลม ทำให้คลื่นไม่แรง 

          สำหรับการชมปลาถ้าต้องการให้ปลาเข้ามาใกล้เรือ ควรมีเหยื่อปลาทูสดติดไปด้วย เพื่อให้โลมาว่ายมากินเหยื่อใกล้เรือ ข้อดีก็คือไม่ต้องออกเรือวิ่งตามปลา ใบจักรเรืออาจทำอันตรายต่อปลาได้ และไม่ทำให้ปลาตกใจจากการชม แต่ข้อเสียก็คืออาจทำให้โลมาเคยตัวจากการให้อาหาร และอาจมีความขัดแย้งกับชาวประมงที่จับปลาทูในบริเวณนั้น

          เรื่องการระวังรักษาความปลอดภัย ทางเทศบาลได้ดำเนินการออกกฎเทศบัญญัติของเทศบาลในเรื่องการให้บริการการชม ปลาโลมา อาทิ เรื่องเสื้อชูชีพ เรื่องการจอดเรือชมปลาโลมา เป็นต้น ส่วนเรื่องการอนุรักษ์ เทศบาลแหลมกลัดและชาวประมงในพื้นก็จะต้องช่วยกันดูแล  เพื่อให้โลมาอยู่คู่กับชาวแหลมกลัด มิให้สูญพันธุ์ไปเหมือนกับปลาพยูนที่เคยอาศัยอยูในพื้นที่ของแหลมกลัด


ดูปลาโลมา

ดูปลาโลมา

 การให้บริการและการติดต่อเพื่อการชมโลมา

          ติดต่อเทศบาลแหลมกลัด โทร.039 584233, 089 9361198 หรือ นายอดิศร จันทะวัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลแหลมกลัด โทร. 08 7774 1299 เวลาที่เหมาะสมในการไปชม คือ เวลา 08.00 – 10.00 น. อัตราค่าบริการท่านละ 400 บาท กลุ่มละ 8 คนต่อเรือ 1 ลำ นอกจากนี้ ในตอนเย็น 18.00 น.ก็จะมีบริการนั่งเรือชมป่าชายเลน ยามค่ำชมหิ่งห้อย คิดค่าบริการท่านละ 200 บาท ต่อ 6 ท่าน เรือ 1 ลำ

 การเดินทางไปแหลมกลัด
 
          แหลมกลัดอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตราด ประมาณ 32 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามถนนสายตราด - อ.คลองใหญ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้า ต.แหลมกลัด มีรถยนต์โดยสารทุกวัน การคมนาคมสะดวกสบาย
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแหลมกลัดเป็นตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด เดิมทีชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า "บ้านซ่องโจร" เนื่องจากมีการปล้น ฆ่า จี้ชิงทรัพย์และเป็นที่หลบซ่อนของโจร ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสจังหวัดตราดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับฝรั่งเศส พระองค์ท่านรับทราบเรื่องนี้ จึงโปรดเกล้าให้หลวงนาวามาเป็นข้าราชบริพารดูแลรักษาความสงบ ประกอบกับบริเวณนี้เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงเรียกชื่อใหม่ว่า”แหลมตรัส” ต่อมาคำพูดเพี้ยนเป็น”แหลมกลัด”จวบจนถึงทุกวันนี้

 สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ของตนเอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลัก มีเนื้อที่ประมาณ 82 ตาราง ก.ม. มีพื้นที่ทำการเกษตร 10,020 ไร่
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชำราก อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทิวเขาบรรทัด
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,242 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,374 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน 
อาชีพเสริม ประมงและค้าขาย
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.แหลมกลัด
2.โรงเรียนวัดแหลมกลัด,วัดสะพานหิน
3.โรงเรียนคลองประทุน,วัดคลองประทุน
4.สถานีอนามัยท่าเส้น,สถานีอนามัยแหลมกลัด
6.น้ำตกสะพานหิน,หาดลานทราย,หาดมุกเมฆ,หาดทรายเงิน,หาดมุกแก้ว
7.ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
8.กองร้อย ตชด.117
 

Comments