hjem

Kunst i kontekst
 

Alt jeg har laget av skulpturer har et inhold fra min egen virkelighet, sider av mitt vesen og opplevelser på det ytre og det indre plan.De første årene som billedhogger bodde jeg på et 18 kvm.stort  loft  i Pilestredet og der kunne jeg ikke få laget annet enn portretter og mindre skulpturer. Mange av disse ble stilt ut på Statens Høstutstilling der jeg inntil 1995 hadde deltatt med 26 arbeider.

 

Etter at vi flyttet inn i Kunstnerkolonien Trolltun på Bøler 1959 fikk jeg bedre arbeidsforhold. Jeg begynte å lage større skulpturer, ofte med et litt humoristisk innhold og gjerne som metaforer. Da tok jeg mange motiver fra dagliglivet rundt meg.

Noen av disse skulpturene laget jeg senere i stort format .

Jeg har over 100 skulpturer offentlig plassert i Norge, fra  Båtsfjord til Sørlandet. (inkludert flere portretter og 30 bronseskulpturer plassert på Olav Selvaags byggefelt. (idag Selvaaggruppen).

Det største arbeidet som ble innkjøpt og offentlig plassert i utlandet er ”QUO VADIS” nær Frankfurt.  NR. 2 støping av den er var utstillt på Aker Brygge ”Skulptur 2003”

 

Jeg har laget mange portretter på bestilling. Jeg vil nevne portrett av Prof. Hjalmar Brock, Institutt for marin biologi, Blindern Universitet,- Dir. Johs. H. Andresen , Tiedemanns tobakkfabrikk-  Prof. Georg Hygen, Ås landbrukshøyskole,-

 

Portrett av Greve Folke Bernadotte er støpt i fire ekspl.  Et ble avduket  i Chagall nisjen i FN bygningen i New York av H.M. kong Carl XVI Gustav av Sverige og generalsekretær i FN Kofi Annan.   Et annet ekspl. står i ”FN minnepark”  i Uppsala i Sverige. Den tredje bysten er plassert i Røde korsbygningen i Hausmannsgt. Oslo, -i museet for de ”Hvite bussene”. Det fjerde ekspl. finner en  på Voksenåsen. ”Svenskhemmet”  er et kultur og konferansesenter og er Norges Nasjonalgave til Sverige i forbindelse med den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. 

 

I 2003 laget jeg et portrett av den svenske Red. Torgny Segerstedt  i Gøteborg Handels og Sjøfartstidning. Han var en stor motstander til nazismen og brukte Ordet som våpen. Han var også en stor norgesvenn men døde før frigjørigen våren1945. Portrettet av Torgny Segerstedt ble avduket av H. M. Kong Carl XVI Gustav 7. Juni 2005 og står nå sammen med bysten av greve Folke Bernadotte på Voksenåsen.

 

Begge disse portrettene ble  bestillt av Politiske Fangers Forening som også ga meg i oppdrag å lage Grinimonumentet som ble avduket i Bærum 1991.

 

Jeg har tidlig interessert meg for psykologi, naturvitenskap,arkeologi ,universum, religioners myter og ritualer og esoteriske emner. SKOLEVEIEN  1971 og senere QUO VADIS  laget mellom 1975 –1978,  representerer en ny fase i mitt arbeide som billedhogger- å prøve å gi utrykk for en indre virkelighet.

 Drømmer har iblant gitt meg ideer og har resultert i nye skulpturer som for eksempel  ”Romfarer”.    Jorden er her på en måte et  Verdensegg og her klekkes det ut romfarere. Et slags ”Tilbake til stjernene” .

Det er nokså mange år siden jeg laget Romfareren som opprinnelig stod på en sementsokkel som var uinteressant og nokså ustø.

For noen år siden laget jeg derfor en ny og mer spennende sokkel i bronse med sidene og toppflaten kledd med relieffer fra fem forskjellige kulturer.  Bildene forteller om tidligere kulturers undring og forestillinger om stjernehimmelen og om kulturbringere som skal ha kommet fra fjerne planeter. Alle relieffene har bilder som jeg har funnet i antropologiske og arkeologiske verk og i bøker om universet.