Portretter i utvalg

lille Jon (1964)

Barneportrett av kunstneren Gitte Dæhlin
lille Christopher, Nairobi 1969,gips
 
 
 
Elsa Jacobsen,(1975) Rådhusgalleriet i Oslo, Kunstnerforeningens utstilling 2012.


Multikunstneren Carl Nesjar

Avduket 12. juni 2010 i Larvik Kulturhus

---

 
Fotografert i leire. 


---

 

"Portrett av Folke Bernadotte"

Folke Bernadotte av Wisborg (1895-1948), ledet redningsaksjonen "De hvite bussene" i regi av Svenska røda korset i siste fase av 2. verdenskrig. (Se også "De hvite bussene")


- utført på bakgrunn av fotografier -

I alt fire eksemplarer eksisterer av dette portrettet.

1. "Svenskhemmet" Voksenåsen

2. Røde Kors-museet i Oslo

3. FN-bygningen i New York, Chagallnisjen

4. FN minnepark, Uppsala


Avdukning i FN minnepark Uppsala med medlemmer av Bernadottefamilien


Avdukning i FNbygningen New York, Chagallnisjen, med Hans Majestet kong Carl Gustav og generalsekretær Kofi Annan. Til stede var også Hennes Majestet dronning Silvia og Hennes kongelige høyhet kronprinsesse Victoria.

...

 

Portrett av tidl. professor i botanikk Georg Hygen (1908-1994)ved Landbrukshøyskolen i Ås, for mange kjent som mangeårig formann i Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS)

...

 

Portrett av "Torgny Segerstedt" (1876-1945)

Torgny Segerstedt var svensk skribent och religionshistoriker, kjent for sin kritikk av nazismen under 2. verdenskrig.
 
- utført på bakgrunn av fotografier -


Avdukning på Svenskhemmet, Voksenåsen i Oslo 2007


 
 
 ...

 
...
 

Skuespiller Lillian Lydersen
 
...
Elsa Jacobsen - "Kjerringa mot strømmen" (1892-1991)
Grunnlegger av Norsk Pasientforening
 
...
 

 
Johan H. Andresen
Tidl. direktør for Tiedemanns tobaksfabrik

...

 
Portrett av krigsflyver Birger Tidemand-Johannessen(1918-2005)
 
---
 
Prof. Hjalmar Broch (1882-1969)
Plassert i biologibygningen på Blindern - UiO
 
---

Dr. Lorentz Nitter (1910-1997)
Nitter ble 1987 utnevnt til æresdoktor i kreftforskning ved Marquis Guiseppe Scicluna International University Foundation, USA, og ved Albert Einstein International Academy Foundation, USA, 1990.
 
Plassert i et seminarrom på Radiumhospitalet(!)
 
---

 Rigmor Nitter (1915-1988)
Hustru til Dr. Lorentz Nitter
 
---
 
Jorunn Aardal(1932-2007)
 
---
 

"Fanny Luz"

Portrett av spansk/boliviansk jente
 
---

 Katharina Schafferer

  ---
 

 Tove Schafferer
 


Kaare Dyvik - gips 2016
Kaare Dyvik - gips 2016