Börja här!

Hjärtligt välkommen ska du vara, o ädle internetfarare. Du har nu kommit till lajvet Stormens Ögas hemsida. På denna sida finns allt du behöver veta om lajvet, världen och allt du kan tänka dig utöver det, därtill finns all information som behövs för att anmäla sig.

Solstjärnans Rike - Stormens Öga

Ett år har gått sedan bönderna i Hällmark kastade ned och fördrev den tyranniska baronessan, som satts att styra över bygden. Ett år sedan budkaveln skickades i alla väderstreck som den alltid gjort i tider av nöd. Ett år av förberedelser för det som komma skall, senaten ämnar inte att se på när deras folk slår sig fritt. I Hällmark samlas upprorets ledarfigurer på Ordningens dag, visdomsguden Kamands främsta högtid, på dagen ett år sedan upprorets början för att bland beväpnade bönder och deserterade legionärer besluta vad som skall göras och vem som skall leda dem i det kommande kriget. Samtidigt skall bygdens bönder hålla rådslag, ty upproret har tärt på allas styrka och ju fler soldater som strömmar mot Hällmark desto tunnare blir maten och pengarna.  Missnöjda röster har höjts och sagt att detta är värre än allt vad baronessan gjorde, att upproret bara är ett dumdristigt försök som aldrig kan lyckas. Andra menar att man måste alltid strida mot förtrycket när ingen annan gör det. Rykten påstår att legionen är i antågande, att senatens soldater är nära. Allt är dock inte bara dystra tider, krig och svält. Ett bröllop ska stunda, men vem vet vilka hemligheter som kommer i dagen även under den lyckligaste av dagar...

Många råd skall hållas, många viljor mätas, många beslutas skall tas, och folkets röst skall ljuda. En tid av omvälvning står på tröskeln. Lugnet har lagt sig över landet för en stund, och när det brister, då ligger Hällmark mitt i Stormens Öga.

OM KAMPANJVÄRLDEN
Solstjärnans Rike är en kampanjvärld där det finns blodtörstiga monster och mäktiga magiker, men båda är få och kommer synas väldigt lite på själva lajvet. Det är alltså ett mellanting mellan high-fantasy och low-fantasy. Vi arrangörer har med lajvet en vision om en verklighetstrogen fantasyvärld med fokus på ett litet område i ett av de mäktiga riken som täcker hela kontinenten. Det kommer alltså finnas eldsprutande monster och magiker i världen, men de kommer nog inte synas särskilt ofta på själva lajvet. 

Den som sneglar på underrubriken "Världen" kommer att slås av att Solstjärnans rikes värld är väldigt väl utbyggd, så det finns en risk att man svindlar vid synen av all information. Därför har vi ett system där de viktigaste sidorna har stjärnor (*) runt rubrikerna. På dessa sidor står allt grundläggande om världen. Alla andra sidor kan vara av intresse, men är inte fullt så viktiga. Det finns en underrubrik som också är stjärnmärkt, nämligen sidan "Sakrament" under "De Fem Gudarna".

KORT PRAKTISK INFORMATION
Lajvet går av stapeln fredag 27/7 och slutar söndag 29/7. Kostnaden för medlemmar i SLI är 250 kronor, och vi vill att lajvets deltagare ska vara medlemmar för att då täcks man av Sveroks försäkring. Är man inte medlem så kostar det 50 kronor, och vill man inte bli medlem måste man istället betala en försäkringsavgift på 150 kronor för att täcka kostnader om något olyckligt skulle hända. Mat kommer serveras på lajvet om man betalar in ytterligare 100 kronor tillsammans med anmälningsavgiften.