Escola 2.0‎ > ‎Metodologia‎ > ‎

TAF

Els TAF (Treball Amb Fonts) constitueixen una metodologia de treball en la qual els alumnes han de resoldre una tasca complexa per tal de conèixer algun esdeveniment del passat o realitat social posant l'accent en la utilització i la reflexió de fonts primàries i/o secundàries. Pretenen aproximar els alumnes a la manera de treballar dels historiadors.

Exemples: