Escola 2.0‎ > ‎

Metodologia

Quins canvis es plantegen a nivell de treball a l'aula, rol dels docents, dels alumnes i de les famílies, quins continguts, com avaluar, ...