Idees per reflexionar
Idees extretes de la xerrada de Miquel Àngel Prats, director del CETEI.  Escola Arrels II de Solsona, 7 de maig de 2010
La tecnologia
 • La tecnologia "ha vingut per quedar-se" i seguirà evolucionant de manera imparable juntament amb un procés de socialització. La principal característica i la base de l'èxit de les noves tecnologies és que trenquen les dimensions espai i temps. En qualsevol moment i des de qualsevol lloc puc connectar-me amb altres persones i accedir a una gran quantitat d'informació.
 • En el món digital tot és mesurable, tot es quantifica: les imatges, els textos, els vídeos, la música, el pen, el disc dur, etc en el fons són 0 i 1 (codi binari) i es mesuren en Mb, Gb,...
 • La tecnologia no és neutra. Es regeix per l'eficàcia, la immediatesa, la rapidesa, ...
 • Es parla de la idea de societat líquida: tot allò que fins ara era sòlid i gairebé inqüestionable (de tota la vida), està esdevenint canviant, líquid, globalitzat.
 • El món tecnològic es sustenta en tres pilars:
  • La tecnologia.
  • La intel·ligència artificial.
  • La realitat virtual.
 • El dia que s'ajuntin aquests tres pilars es produirà un gran canvi: viatges virtuals al Louvre, ...
El món digital
 • El món digital no és només l'ús d'aparells digitals, eines 2.0 o recursos de la xarxa, és molt més. Es tracta d'un llenguatge nou i de nous espais.
  • Noves eines + nous llenguatges + nous espais = noves habilitats
 • La percepció i el concepte que tenen els nostres alumnes, fills i filles d'un ordinador és diferent del que tenim nosaltres. Estem parlant de significats diferents. Ells l'estan utilitzant amb unes finalitats molt diferents de les nostres. Segons Marc Prensky actualment la societat es divideix entre els nadius digitals ( els nostres alumnes, fills i filles) i els immigrants digitals (nosaltres).
 • Es constata un baix nivell d'alfabetització tecnològica entre els docents. Sovint pensem que si fem ús del Word, l'Excel i el Power ja estem mitjanament escolaritzats digitalment. En realitat va més enllà. De fet el Word, l'Excel i el Power ja es suposa per defecte que es coneixen i s'utilitzen.
 • "Qui no coneix el Youtube o el Facebook té un problema". Els nostres alumnes, fills i filles, en general els coneixen i utilitzen. Formen part d ela seva vida. Això ens afecta.
La nova escola
 • Hi ha pràctiques educatives que queden molt allunyades de la realitat digital. Per exemple, explicar geografia sobre un mapa penjat a la paret i no utilitzar en cap moment el Google Earth.
 • Els docents ens hem de reinventar i canviar de rols. Sobretot cal tenir la ment molt oberta. El centre ha de ser més flexible i canviant. La clau de l'èxit rau en la metodologia, en el com treballar la matèria. L'ús de la tecnologia en sí no implica que hi hagi d'haver canvis metodològics. Imaginem un conjunt de persones (docents i alumnes) construint coneixement mitjançant les noves tecnologies. 

 • Els alumnes en general no tenen criteri per seleccionar la informació que els hi ofereix la xarxa, "s'ho creuen tot". Una de les feines dels professors i de les professores és ensenyar als alumnes a tenir criteri. A la vegada els alumnes poden ajudar el professor en qüestions tècniques. Podria haver-hi l'encarregat d'engegar i parar el canó o la PDI, per exemple.

 • Un dels grans debats és el dels continguts. Cal tenir clar quins continguts han de saber els alumnes. És necessari saber qui eren els Reis Catlòlics?, Es pot viure sense saber qui era Jaume I?. Sembla clar que els alumnes han de saber buscar, seleccionar, analitzar, contrastar, dialogar, debatre, ser autònoms, ... Quan tinguin necessitat de saber qui era l'Arcipreste de Hita ja ho buscaran. També caldrà treballar "elrincondelvago" amb els alumnes per fer adonar dels errors, re-elaborar treballs, ... Els alumnes aprenen quan fan.
 • La tasca del docent passa per conèixer bé la seva matèria, saber simplificar i explicar, orientar, guiar, plantejar reptes engrescadors als alumnes, motivar,...

El con de l'aprenentatge d'Edgar Dale


Davant d'aquestes qüestions i d'altres, l'escola es pot permetre restar al marge?. Tenim una escola del segle XIX amb docents del segle XX i alumnes del segle XXI?.