Com ho fem...

En aquest apartat es pretén donar pistes sobre possibles solucions per fer front a les diferents situacions que es plantegen en un centre sobre qüestions de l'ús de les TIC. Probablement molts centres en algun moment s'hagin preguntat com organitzar els vídeos que van enregistrant, què fer amb la gran quantitat de fotos que van acumulant, com mostrar als pares i mares els treballs que realitzen els seus fills i filles a l'escola,...