Soldis
 PROJEKTANT to łatwe i intuicyjne narzędzie do tworzenia i analizy konstrukcji budowlanych, które jest powszechnie używane przez biura projektowe (ponad 4 tyś. licencji komercyjnych) oraz studentów ze wszystkich liczących się uczelni technicznych w Polsce. Program składa się z szeregu modułów zespolonych w ramach jednego środowiska obliczeniowego. Każdy moduł odpowiada za fragment funkcjonalności programu.

MODEL (moduł podstawowy)

Tworzenie i edycja modelu obliczeniowego. 
Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD.


STATYKA

Analiza statyczna układu. 
Określenie sił przekrojowych (normalne, tnące, momenty zginające), naprężeń, reakcji podporowych oraz przemieszczeń konstrukcji. Moduł przeprowadza również kombinatorykę obciążenia zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Wszystkie wyniki prezentowane są w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w wybranych punktach konstrukcji. Moduł umożliwia również wygenerowanie kompletnego raportu.


WYMIAROWANIE

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi. Moduł wykorzystuje tak zwane reguły wymiarowanie, które można swobodnie przypisywać do prętów lub elementów układu, łączyć w grupy powiązane z tą samą pozycją obliczeniową (np. dla belek wieloprzęsłowych) oraz tworzyć raport z obliczeń. W programie dostępnych jest wiele reguł wymiarowania, które kompleksowo analizują wskazane elementy według kryteriów zawartych w wybranej normie.

OPTYMALIZACJA

Automatyczna poprawa wybranych cech układu w celu zmniejszenie masy konstrukcji lub spełnienie warunków projektowych. Moduł wykorzystuje algorytmy optymalizacji, które automatycznie przeszukują wiele alternatywnych rozwiązań. Działanie modułu przypomina proces dobrze znany każdemu projektantowi, który polega na stopniowym ulepszaniu konstrukcji poprzez analizę wyników i wprowadzanie kolejnych zmian do układu. Podstawowa różnica tkwi w fakcie, że jest on całkowicie zautomatyzowany, co pozwala na sprawdzenie dziesiątek, setek, a nawet tysięcy rozwiązań w krótkim czasie bez udziału projektanta.

STATECZNOŚĆ

Wyznaczenie obciążenia krytycznego i postaci utraty stateczności.
 Moduł jest niezwykle przydatny w konstrukcjach zagrożonych utratą stateczności. Pozwala określić obciążenie krytyczne dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu. Siła krytyczna może zostać ponadto użyta do wyznaczenia współczynników długości wyboczeniowej. Wyniki prezentowane są w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w poszczególnych punktach.


DYNAMIKA (drgania własne)

Określenie częstości i postaci drgań własnych.
 Znajomość charakterystyki dynamicznej układu jest kluczowa w przypadku drgań generowanych przez wentylatory lub inne urządzenia przemysłowe. Modyfikacja (strojenie) konstrukcji w celu zwiększenia różnicy między częstością wymuszenia, a częstością drgań własnych jest niezbędnym etapem projektowania, który może zostać wykonany w module DYNAMIKA.

LINIE WPŁYWU 

Wyznaczenie linii wpływu sił przekrojowych i naprężeń.
 Generowanie linii wpływu jest konieczne w przypadku obciążeń, które mogą zmieniać swoje położenie. Moduł pozwala na bardzo łatwe i wygodne tworzenie linii wpływu dla dowolnego przekroju i obszaru dopuszczalnego położenia siły. Wyniki prezentowane są dla wszystkich sił przekrojowych oraz naprężeń w formie graficznej z możliwością odczytu wartości w dowolnym punkcie układu.

EDYTOR PROFILI

Tworzenie, edycja i zarządzanie profilami. 
Moduł umożliwia wybór profili z bazy kształtowników podstawowych oraz tworzenie nowych poprzez modyfikację kształtów podstawowych lub ich dowolne złożenie. Dla każdego projektu istnieje możliwość wyznaczana podstawowych charakterystyk geometryczne oraz sporządzenia raportu. Dostępne biblioteki zawierają kompletny zestaw standardowych przekrojów oraz materiałów.


AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA

Moduł przeznaczony do automatycznej aktualizacji. 
Aplikacja wyszukuje (centrum aktualizacji) i instaluje najnowsze wersje modułów i poprawek. Dzięki temu modułowi użytkownik jest całkowicie zwolniony z ręcznej aktualizacji pakietu i ma gwarancję pracy na najnowszej wersji oraz natychmiastowej naprawy zgłaszanych błędów.
 Powrót do góry >>