Startpagina

Solar Power - Zonne - energie. De kracht van de huidige tijd.
Bruikbaar als energievoorziening voor alles !


Gratis en in veel landen vrijwel onbeperkt op te vangen. Ideaal voor bedrijven en Particulieren.


Actueel nieuws zonne-energie Link


* Praktische toepassingen van Zonne-energie een overzicht  Link


Meer praktische toepassingen van Zonne-energie  Link


* Geschiedenis en enkele grote ontwikkelingen mbt zonne-energie  Link


* Subsidie en Fondsen zonne-energie  Link


*  Europa volledig op zonne-energie  Link


* Zonne- panelen combineren met een 'aardwarmtekorf'  Link

Solar Industry: No Breakthroughs Needed
August 3, 2009, MIT Technology Review
http://www.technologyreview.com/energy/23108/

The federal government is behind the times when it comes to making decisions about advancing the solar industry, according to several solar-industry experts. This has led, they argue, to a misplaced emphasis on research into futuristic new technologies, rather than support for scaling up existing ones. That was the prevailing opinion at a symposium last week put together by the National Academies in Washington, DC, on the topic of scaling up the solar industry. The meeting was attended by numerous experts from the photovoltaic industry and academia. And many complained that the emphasis on finding new technologies is misplaced. "This is such a fast-moving field," said Ken Zweibel, director of the Solar Institute at George Washington University. "To some degree, we're fighting the last war. We're answering the questions from 5, 10, 15 years ago in a world where things have really changed." Industry experts at the Washington symposium argued that new technologies will take decades to come to market, judging from how long commercialization of other solar technologies has taken. Meanwhile, says Zweibel, conventional technologies "have made the kind of progress that we were hoping futuristic technologies could make." For example, researchers have sought to bring the cost of solar power to under $1 per watt, and as of the first quarter of this year one company, First Solar, has done this. These cost reductions have made solar power cheaper than the natural-gas-powered plants used to produce extra electricity to meet demand on hot summer days.

Note: Interesting that MIT has reported this story, but none of the major media picked it up. Solar energy will very likely be cheaper than oil-generated energy in under 10 years. For more on the current state of solar, click here.

Met dank aan 'Want To Know' .


Er zijn meer hoopgevende initiatieven gaande:

Zonnepanelen op boeren schuren;

Donderdag 10 december as. worden de 15 pionierboeren die mee hebben gedaan aan het pilotproject boerzoektbuurvoorzonnepanelen 'in het zonnetje gezet'. Zij hebben in het afgelopen jaar hun bedrijven in het zonnetje gezet dankzij voorfinanciering door buren. Deze buren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen die op de daken van 'hun' boerenschuren zijn komen te liggen. Zij kregen in ruil voor hun investering van 250 Euro per aandeel 6 waardebonnen van 50 Euro die zij jaarlijks bij de boer van hun keuze kunnen inleveren voor producten en diensten. Een goede investering waar zij dus 50 euro op verdienen. Dit tweejarig doe- en leerproject is mogelijk gemaakt door het VSBfonds en Greenchoice.
Maar het draait in dit project om meer dan geld alleen: directe verbinding tussen boer en buur, transparantie in productieprocessen en duurzaam, klimaatneutraal produceren en consumeren, geld positief aanwenden. Een antwoord op de energiecrisis, de voedselcrisis en de financiële crisis. 


Wat er allemaal (nog meer) geleerd en ontstaan is in dit project (bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen een energiecoöperatie te beginnen als boer en buren), dat gaan we horen, zien en vieren op vele verschillende manieren. In parallelsessies is er ruimte voor doorscholen, samen veelbelovende cases verder uitdiepen, en voor 'deals afsluiten'. Stichting Triple I-S, initiator en trekker van dit project, doet dit niet alleen, maar samen met het Netwerk Nieuwe Nuts en met de gloednieuwe Coöperatieve Vereniging Zonvogel, zodat daar in 1 smeltkroes ideeën, initiatiefkracht en geslaagde praktijk samenkomen. Een energieke 'happening' om mee te maken!
De conferentie EnergieLokaal vindt plaats op 10 december in de Balie, in Amsterdam, van 10.30-20.00 uur. Er zijn verschillende in- en uitstapmomenten. 
De dag wordt afgesloten door de 1e ALV van Zonvogel. Voor nadere informatie: ziewww.boerzoektbuur.nl of mail naar Anne Stijkel, projectleider (anne.stijkel@cocreatie.nl)


Meer vragen of advies 

Syntax NBA;    NBAnatuurlijk@gmail.com
of bel: 0314 - 66 55 36 (NL)  06 - 18 68 52 48 


Zonne-energie

De oplossing voor een eenvoudige eigen energie-voorziening. Duurzaam, Gratis, Geruisloos en zelfs mooi!


  • Eenvoudige montage met een uitgebreide handleiding.
  • Aanpassingen aan uw dak zijn minimaal
  • 5 jaar garantie - na 20 jaar 80% opbrengstgarantie
  • Dunne film panelen welke makkelijk zijn aan te brengen
  • Grondige begeleiding van begin tot eind
  • Zeer geschikt voor woonwijken, boerderijen en industrie.
  • Als ondergrond is dakhout, golfplaat, bitumen, staalplaat of lei mogelijk. Op een schuin dak wordt het systeem achter de dakpannen geklikt.Voorschriften en vergunningen voor aanleg zijn in principe niet nodig of van toepassing indien er binnen 50 cm van de dakranden gebleven wordt. Vraag e.e.a. na bij uw gemeente c.q. woningcooperatie!Een basispakket kost rond de 4000 euro op het moment. D.i. meestal exclusief de installatie welke meestal ongeveer 1000,- euro bij een standaard installatie is. Dit is een zogenaamde glas- glas module bestaande uit 4 x 6 panelen. Korting bij afname van grotere aantallen. Bij eigen installatie kan vaak een substantiële korting ! op de aanschafprijs worden gegeven. 


Specifieke Pakket informatie:

24 stuks dunne filmpanelen met een afmeting van 1,2 x 0,6 meter. Gewicht: 13,5 kilo per paneel Benodigde oppervlakte: 17,5 m2 schuindak - 35.5 m2 platdak  De jaaropbrengst van een basisset van 20 panelen is:  855 kwh

Het pakket is inclusief alle benodigde materialen.

Houdt rekening met konstructieberekening en sterkte voor het dak en eventueel benodigde extra tegels of ander dak-dekmateraal ivm het totaal gewicht - belasting van de dakconstructie !!

In de bij het pakket meegeleverde omvormer zit ingebouwd dat het systeem niet beschadigd bij fluctuaties of uitval van het electriciteitsnet. Het systeem werkt (nog niet) niet autonoom- zelfstandig.


Installatie ; Bij eigen installatie kan er een substantiele korting op de aanschafprijs worden gegeven. Ons pakket kan aangesloten worden op een bestaande of een nieuwe groep in uw eigen meterkast. Over het algemeen zijn hierin verder geen bijzondere voorzieningen nodig. Een zonnepaneel levert gelijkstroom. Standaard wordt zodoende een omvormer naar 220 meegeleverd. Er zijn mogelijkheden om omvormers naar andere voltages te monteren bijvoorbeeld voor gebruik in kampeeruitrustingen doch deze behoren niet tot de standaard installatie. Bij een plat dak moet de constructie belast kunnen worden tot 100 kilo per vierkantie meter.  Het is raadzaam bij de wens tot installatie alvast een groep extra te zetten in de meterkast met indien mogelijk een verbinding naar de zolder van de woning.

Nadere informatie bij eigen installatie zonnepaneel  (Link)

De Brutoproductiemeter

Er moet een brutoproductiemeter geinstalleerd worden. (30 euro per jaar voor het uitlezen van de meter) als u tenminste geld wilt ontvangen voor de teruggeleverde (te veel opgewekte) stroom. Een brutoproductiemeter wordt geleverd door het energiebedrijf na het afsluiten van een contract en een schriftelijke toestemming van hen. Neem hiervoor contact op met uw eigen energieleverancier.Garantie op Zonnepanelen :

5 jaar op de volledige installatie met een opbrengstgarantie van 80% na verloop van 20 jaar is bij de koop of pacht inbegrepen. Garantie tenzij bij eigen installatie bevestigings-, aanpassings- cq constructiefouten zijn gemaakt.

                                                                          

Syntax NBA  'Natuurlijk Beter in de Achterhoek'   
Hogestraat 16      7041 EM   's-Heerenbergh

Telefoon:   0314 - 66 55 36  /      06 - 18  68  52 48       

E-mail:   NBAnatuurlijk@gmail.com 


Disclaimer Syntax NBA  (Link)Suggestie ;

   Een Zonneoven.  Eenvoudig zelf te maken. Ook in Nederland goed mee te werken   

Cooking with the power of the sun
March 13, 2009, KSL-TV (Salt Lake City NBC affiliate)
http://www.ksl.com/?nid=148&sid=5845295

People are looking for ways to trim budgets and cut down on energy use. There's a product heating up in Utah that does just that. It even helps a good cause. Don't underestimate the power of cooking with the sun. LaRue Howells first bought a Global Sun Oven a year ago to be prepared for an emergency, but now she uses it a few times a week, all-year round and shares her knowledge with members of her church. Howells said, "I can grab the solar oven and some food and take off if I needed to, and it's wonderful to have." She baked bread for us. The temperature outside was in the low 40s. "We baked bread when it was 17 degrees outside," she said. "The temperature outside isn't the issue, it's the sun." To control the heat of the oven, you adjust the angle of the oven to the sun. If you want to reduce the heat, you angle it away from the sun. One-third of the Sun Ovens sold in the U.S. are sold in Utah. Joe Crane, with Kitchen Kneads, said, "Just being prepared, self-sufficient brings a lot of peace of mind to people." Crane started to sell them nearly a year ago. "Temperature makes no difference," he said. "I've cooked at 5 below to 90 degrees in the summer time." All you need is sun, and cook times aren't much longer than with a conventional oven. As useful as we might find them, Sun Ovens are life sustaining in developing countries looking for solutions to deforestation and energy deficiency. Domestic sales help pay for ovens in Afghanistan, Nepal and South Africa. They cost around $300. Sun Ovens [use] no electricity and [burn] no fuels, meaning no emissions.

Note: For more on this fascinating development, see    https://www.sunoven.com


Syntax NBA is een open nonprofit netwerk. Uw initiatief of bijdrage kan onder eigen verantwoordelijkheid op onze website. Neem even contact op  NBAnatuurlijk@gmail.com  o.v.v. 'netwerk' .                                                         
  

Navigatie :
................................................................................................................................................................ NBA         Cursussen en activiteiten pagina  Link

Laatst bijgewerkt:  Winter  2009           (C) Copyright Syntax NBA 2009 e.v. Alle menselijke rechten voorbehouden