solarc ondersteunt onderzoek leesvaardigheid & alfabetisering2012: architectenbureau A.R.C. -architecten is al meer dan 25 jaar gevestigd.
A.R.C. -architecten steunt vanaf 2012 het onderzoek leesvaardigheid als belangrijk element om het lezen en schrijven te bevorderen en helpt wetenschappelijk onderzoek in strijd tegen analfabetisme. 

Het kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde voor daadwerkelijke participatie.

Kinderatelier is een methode om kinderen meer inzicht te geven in het "lezen" van plattegronden. Samen met de architecte maken ze plattegronden die worden gevouwen tot 3D-maquettes.

 

Leesvaardigheid is een van de basisvoorwaarden om gelukkig te kunnen zijn in de moderne maatschappij. Zonder leesvaardigheid is men maatschappelijk achtergesteld. Enkel als men kan kennisnemen van wat geschreven is, kan men daadwerkelijk participeren. Daarom is het nodig dat iedere burger in de gelegenheid gesteld wordt om te leren lezen en schrijven. Goed leesonderwijs is in Nederland vanzelfsprekend. Alle kinderen zijn leerplichtig en daarmee mag je verwachten dat elke volwassen goed kan lezen. Dat is echter niet het geval. Ongeveer tien procent van de bevolking heeft problemen met het lezen van teksten of met het lezen van ondertiteling. Aangeboren belemmering zoals dyslexie kan daarbij een rol gespeeld hebben, maar ook het onderwijs kan in een enkel geval een negatieve bijdrage hebben geleverd. Zo missen kinderen die vanuit een ver land hier heen emigreren, soms bij aankomst in Nederland goed onderwijs. Doorgaans worden kinderen uit deze groep goed opgevangen in schakelklassen. Leesvaardigheid moet het liefst al in de kindertijd verworven worden.

Subpagina''s (2): kalligrafie lezen en schrijven
Comments