32*บรรยายโซลาร์เซลล์

 
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน1จาก4  อัปโหลดโดย nunkorat เมื่อ 15 ม.ค. 2011
 
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน2 จาก4 อัปโหลดโดย nunkorat เมื่อ 15 ม.ค. 2011  
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน3 จาก4 อัปโหลดโดย nunkorat เมื่อ 15 ม.ค. 2011  
 
บรรยายโซลาร์เซลล์ตอน4 จาก4 อัปโหลดโดย nunkorat เมื่อ 15 ม.ค. 2011