1819

Začetki šolstva v Ihanu
Najstarejši  zapis (v župnijskih virih) o Ihanskem šolstvu sega v leto 1819.
Tega leta je bilo 93 šoloobveznih otrok. Pouk so imeli le ob nedeljah, pod Navžarjevim kozolcem, pozneje pa v Hribarjevi hiši in starem župnišču.