www.sokis.upc.smm.lt

Nuo 2012-06-25 d. nauja Šokio mokytojų asociacijos svetainė - www.sokis.upc.smm.lt !!!


Lietuvos choreografijos mokytojų asociacija buvo įsteigta steigiamajame susirinkime, kuris įvyko 2001 metų rugsėjo 29 d. Vilniuje, Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje. Susirinkime dalyvavo 124 choreografijos mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai iš visos Lietuvos. 2010 metais asociacija perregistruota į ŠOKIO MOKYTOJŲ ASOCIACIJĄ (www.sokis.upc.smm.lt).

Asociacijos tikslas - vienyti šokio mokytojus, atstovauti jų interesams įvairiose institucijose; vystyti ir populiarinti šokį; skatinti bei rūpintis šokiu ir jo, kaip dalyko statusu ugdymo ir mokymo įstaigose. Veiklos sritys - metodinė, koordinacinė, patariamoji, organizacinė veiklos ir kt. Asociacija parengė 2002 m. Bendrąją šokio programą, aktyviai dalyvavo svarstant ir koreguojant 2010 metų vidurinio ugdymo šokio bendrąją programą.

Asociacija kasmet organizuoja Lietuvos šokio pedagogams metodinius-praktinius seminarus, įvairius renginius, vykdo projektus. Asociacijos nariai konsultuoja, ekspertuoja vertinant mokytojų kvalifikaciją. Šokio mokytojų asociacija bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. 

Asociacijos partneriai yra Vilniaus kolegijos Menų fakultetas ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas.